Facts & figures

  • Logistieke mogelijkheden
  • Gunstige locaties
  • Agrarische achterland, groot potentieel
  • Goede zeevaartverbindingen
  • Verwerkingscapaciteit energy park en chemiepark
  • Aanwezige kennis in de regio

 

 

 

Contact

Sjoerd Peters

Neem contact op met business manager Sjoerd Peters (06-51416976) voor meer informatie.

Beschikbaar in Delfzijl


 

Beschikbaar in Eemshaven

 

Agribusiness


  Ontwikkeling visie biobased economy
  Kansen: vergassen, raffinage, biomassa, algenkweek
  Vergroening chemie
  Bestaande producten: suiker, mout, palmpitkernexpellers
  Reststromen

 

Agrarische sector van oudsher belangrijk

Van oudsher is de agrarische sector een belangrijke sector voor de Groninger zeehavens. Tot de vondst van zout en gas in de Groninger bodem in de 50er jaren van de vorige eeuw stond de haven van Delfzijl bekend om zijn agrarisch gebonden industrie. Zo werd de haven van Delfzijl ondermeer gebruikt voor de uitvoer van industrieproducten uit de Veenkoloniën (aardappelzetmeel, turf, strokarton, graan, etc.). Heden ten dage speelt de landbouw- en voedingsindustrie nog steeds een grote rol, niet alleen in Delfzijl, maar ook in de Eemshaven.

Bioport Eemsdelta

Groningen Seaports heeft de ambitie uitgesproken om zich te ontwikkelen tot Bioport Eemsdelta; een haven en industriegebied waar biomassa geïmporteerd en overgeslagen wordt, waar structureel gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen en waar efficiënt omgesprongen wordt met energie en reststoffen. De bioport heeft betrekking op alle mogelijke activiteiten in en rond de havens en industriegebieden die onder het beheer van Groningen Seaports vallen. Groningen Seaports richt zich op het werven, ondersteunen en faciliteren van bedrijven die zich in de agribusiness sector bevinden of vestigen.

Biobased Economy

De ontwikkeling van een Bioport staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de ontwikkeling van de biobased economy. Biobased wil zeggen dat de grondstoffen uit de levende natuur komen (in tegenstelling tot fossiele grondstoffen). Biobased economy is een mondiale ontwikkeling die volgt uit de noodzaak om hernieuwbare grondstoffen te gebruiken voor chemie, materialen en energie. Ook het efficiënte gebruik van energie, grond- en reststoffen is van groot belang voor de ontwikkeling van een Bioport.

Positie en rol van de overheid en andere stakeholders

Bij overheden, het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen staat de ontwikkeling van een biobased economy hoog op de agenda. De Nederlandse overheid stimuleert de ontwikkeling van de biobased economy en ziet hier kansen voor de verschillende topsectoren (o.a. chemie, agro- food en energie). Het kabinet investeert daarom in onderzoek, past wet- en regelgeving aan en hamert in Europees verband op heldere duurzaamheidcriteria. Ook Noord Nederland ziet kansen in de biobased economy. De huidige coalities van Groningen, Friesland en Drenthe willen groene bedrijvigheid stimuleren en onderschrijven het belang van het efficiënte gebruik van biomassa en energie. Het draagvlak in het achterland van de Eemshaven en de haven Delfzijl versterkt de positie van de bioport. Ondersteund door de overheden en samen met NOM, Energy Valley, SBE en Syntens stimuleert Groningen Seaports investeringen binnen de grenzen van Bioport Eemsdelta te doen.

Huidige ontwikkelingen Bioport Eemsdelta

Bioport Eemsdelta is ook nu al volop in ontwikkeling, in de Eemsdelta bevindt zich diverse biobased industrie. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Holland Malt in de Eemshaven produceert sinds 2005, malt uit gerst van Nederlandse en buitenlandse bodem
  • BioMCN exploiteert de grootste bio-methanol fabriek ter wereld en heeft plannen voor de bouw van een biomassa vergasser (NER 300 aanvraag)
  • Eneco bouwt een biomassacentrale (49MW) in Delfzijl

Ondertussen dienen er zich nieuwe initiatieven aan. De algenteelt lijkt een reële optie en ook voor de verwerking van agrarische reststoffen, zoals mest, is concrete interesse. Biomassabijstook door RWE in de Eemshaven (vanaf 2013), de plannen voor een vergasser bij BioMCN en de houtcentrale van Eneco in Delfzijl zullen leiden tot een forse toename van hout(achtige) import (logistiek en opslag!) en productie van groene energie in de vorm van elektriciteit en warmte. Deze lokale keten (biomassalogistiek – biomassa verwerking – energieproductie) kan verlengd worden door resterende warmte en CO2 af te zetten in de regio. Toekomstige glastuinbouw bij de Eemshaven is een belangrijke gegadigde voor warmte en CO2 afname.

INTERESSE IN AGRIBUSINESS?

Neem contact op met business manager Sjoerd Peters (06-51416976) voor de mogelijkheden.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media