Haven- en industriegebied Delfzijl

Facts & figures

 • Overslag 5.128.000 ton
 • Oppervlakte: 1.469 hectare
 • Grond verkrijgbaar door erfpacht of koop
 • Beschikbaar: 492 hectare
 • Lengte Handelskade: 850 meter
 • Diepgang zeehaven: 9 meter
 • Diepgang binnenhavens: 5 meter
 • Multimodale toegankelijkheid
 • Tankcleaning faciliteit
 • (Tank)opslag capaciteit
 • Milieuzonering: categorie 1-5

Haven van Delfzijl

Delfzijl heeft zeer moderne en goed uitgeruste handelskades met alle faciliteiten: ruime op- en overslagcapaciteit en hoogwaardige laad- en losfaciliteiten. In de havens en in de onmiddellijke nabijheid ervan beheert Groningen Seaports hoogwaardige bedrijventerreinen die zijn geconcentreerd rond industriële en logistieke clusters. Ook zijn er terreinen in Delfzijl beschikbaar voor industriële dienstverleners.

De diepgang van de Handelshaven bedraagt 9 meter. De Handelskade Oost is uitgerust met in totaal 850 meter kade waaraan algemene lading en bulkgoederen worden overgeslagen. Achter deze kade zijn een tweetal stuwadoorsbedrijven gevestigd die de op- en overslag verzorgen van hout, containers, papier, hardhouten stammen, chinaklei, pulp, algemene lading en diverse andere goederen. Tevens ligt voor de kade nog een drijvende steiger waar schepen aan beide zijden aan kunnen leggen.

De Handelskade West en de Damsterhaven hebben geen laad- en losfaciliteiten, maar dit gedeelte van de haven is de maritieme, toeristische trekpleister met een gezellige havenboulevard, kleine (maritieme) bedrijven en een jachthaven.

Belangrijkste industrieën

De belangrijkste industrie in Delfzijl is de chemische sector. Het chemiecluster in Delfzijl genereert ongeveer 15% van de totale jaarlijkse chemische productie in Nederland. Verder zijn recycling, energie en logistiek belangrijke sectoren in Delfzijl.

Buitenlandse bedrijven

Er zijn veel buitenlandse bedrijven gevestigd in Delfzijl, zoals Lubrizol Advanced Materials Resin, Evonik, ESD-SIC, ChemCom Industries, DOW Benelux, Teijin Aramid, PPG Industries Chemicals, Zeolyst, Klesch Aluminium Delfzijl en EEW Energy from Waste.

Nederlandse bedrijven

Tevens hebben veel Nederlandse bedrijven voor een vestiging in Delfzijl gekozen, onder andere Akzo Nobel, Bio MCN, Delesto, Koninklijke Wagenborg Groep, Koninklijke Niestern Sander, Wijnne Barends en Eneco.

Bereikbaarheid

Eén van de sterkste kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, de weg, per spoor als via de binnenvaart. De havens liggen strategisch gezien zeer gunstig binnen Noordwest Europa, tussen de mainports Rotterdam en Hamburg. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend te noemen met een aanzienlijke diepgang. Bovendien zijn er door de congestievrije wegen en havens nauwelijks wachttijden.

Terreinen beschikbaar

Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie. Terreinen voor permanent gebruik kunnen worden gekocht of in erfpacht worden genomen. In Delfzijl is nog ruim 400 hectare beschikbaar. Ook voor het midden- en kleinbedrijf heeft Groningen Seaports verschillende terreinen beschikbaar, zoals de bedrijvenparken Farmsumerpoort, Fivelpoort, De Delta en Weiwerd.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400
Fax. +31 (0)596 630464

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media