Alle albums » Labels Zoek Labels 
Er zijn momenteel geen labels beschikbaar.

Geschiedenis

De haven van Delfzijl kent een lange geschiedenis, in tegenstelling
tot de Eemshaven, dat een veel jongere haven is.

Delfzijl

De naam "Delfzijl" betekent zijl (= sluis) in de Delf (= de oude naam van het Damsterdiep). Delfzijl ontstond in de dertiende eeuw toen er een sluis gebouwd werd in de Delf. De haven van Delfzijl werd al in de 16e eeuw in verschillende maritieme geschriften vermeld. Door de jaren heen bezocht verschillende vloten (onder andere van Prins Maurits, van Piet Hein met de "Zilvervloot", en Michiel de Ruyter) Delfzijl. Later werd er middels een gegraven kanaal een vaarverbinding met de stad Groningen tot stand gebracht, het Eemskanaal.

De ontdekking van zout en aardgas in de bodem van Groningen leidde tot de ontwikkeling van een groot chemische cluster nabij de haven van Delfzijl. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd de Eemsmondregio, waarin Delfzijl ligt door de Nederlandse Overheid verkozen tot ontwikkelingspool voor de economische ontwikkeling en ontsluiting van Noord-Nederland. Eén van de belangrijkste gevolgen was de in 1968 gestarte aanleg van een diepzeehaven in Delfzijl. Toen de haven in 1973 klaar was, was ook de economische crisis daar en bleek de industriële expansie achter te blijven. Dit heeft tot gevolg dat een deel van het beoogde industriegebied in Delfzijl vandaag de dag nog ongebruikt is en ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen.

Eemshaven

De Eemshaven is de grootste zeehaven van Noord-Nederland. De haven ligt ongeveer op de plaats van de verdwenen haven Emetha. In de jaren '50 en '60 groeide de Nederlandse economie hard. Er was behoefte aan veel ruimte voor de stevige industriële ontwikkeling die het land doormaakte. Eén van de maatregelen was de aanleg van een nieuwe zeehaven in Noord-Nederland. Dat was de Eemshaven, zo'n 20 kilometer noordelijk van de bestaande zeehaven Delfzijl, in de gemeente Eemsmond. Eén van de redenen om juist voor het Noorden te kiezen was het grote overschot aan arbeidskrachten die voorheen in de landbouw werkten. Op 8 februari 1968 besloten de Provinciale Staten van Groningen tot de realisatie van het Eemshavenproject. Het basisplan omvatte de aanleg van een haven voor schepen tot 40.000 ton, wat later uitgebreid zou kunnen worden naar 70.000 ton.

Grondleggers van het plan waren de Groninger waterstaatskundigen ir. J. van Veen en ir. N. Nanninga. Het feitelijke ontwerp van de haven is van de hand van Johan van Veen. Hij ontwierp de haven op een zodanige wijze, dat de havenmonding tot in het Doekegat steekt. Het Doekegat is een diepe geul in de Waddenzee. Door dit ontwerp is het mogelijk dat schepen met een grote diepgang, en dus met veel tonnage, toegang hebben tot de Eemshaven. In 1973 was de eerste fase van de werkzaamheden afgerond, en op 7 juni van dat jaar werd tegelijk met een uitbreiding van de haven van Delfzijl de Eemshaven geopend door Koningin Juliana vanaf het passagiersschip “Rottum”.

In 1976 kwam de eerste klant naar de Eemshaven: AG Ems, een rederij die passagiers vervoert naar het Duitse eiland Borkum. De Eemshaven was ontworpen voor grootschalige activiteiten in de olieraffinage en basischemie. De oliecrisis gooide echter roet in het eten, waardoor er geen olie- noch chemische industrie van de grond kwam. In de jaren '90 werd de eerdere aandacht op industrie losgelaten. Het accent bij de ontwikkeling van de haven ligt nu op logistieke bedrijvigheid waaronder overslag en logistieke positionering binnen Noordwest Europa.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media