Taken Groningen Seaports

Onderhoud
2600 ha haven- en industrieterrein

Aantrekken afnemers
Logistiek en bedrijfsvestingen

Ontwikkelen
O.b.v. marktwensen (bestaande klanten) en marktkansen (potentiële klanten).

Publieke taak
Scheepvaartbegeleiding

Ons bedrijf

Groningen Seaports is de ontwikkelaar en beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen, en de railterminal Groningen Railport in Veendam. Groningen Seaports voorziet in een complete havendienstverlening, van logistieke diensten tot het beschikbaar stellen van topkwaliteit industriële en MKB terreinen in beide havengebieden. Onze hoofdtaken zijn: facilitering van onze klanten en de verdere ontwikkeling van het havenindustrieel complex Delfzijl-Eemshaven. Groningen Seaports zorgt er pro-actief voor dat ondernemers in haar beheersgebied de infrastructuur en de voorzieningen hebben om hun economische activiteiten te ontwikkelen en te blijven ontwikkelen. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop.

Groningen Seaports is een transparante, platte organisatie met een front office voor directe contacten met de klant en een back office voor interne ondersteuning. Bij ons handelen gaan we uit van de waarden vakmanschap, samenwerking en resultaat. Ons doel: tevreden klanten, tevreden aandeelhouders en tevreden medewerkers.

Organisatiestructuur en participanten

Groningen Seaports is een Gemeenschappelijke Regeling. Dit houdt in dat Groningen Seaports een overheidsinstelling is, waarbij de provincie Groningen voor 60 procent participeert en de gemeenten Delfzijl en Eemsmond naar rato van inwonertal voor de overige 40 procent. Het bedrijf heeft de ruimte om een zelfstandig en commercieel beleid te voeren, maar zoals wel vaker gebruikelijk is bij een overheidsinstelling opereert Groningen Seaports onder een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie aandeelhouders. Het management team en het personeel regelen de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf.

Aantal medewerkers

Bij Groningen Seaports zijn ongeveer 85 mensen werkzaam in vast dienstverband.

Groningen Seaports financieel

Over het jaar 2010 behaalde Groningen Seaports een omzet van € 23 miljoen en een nettoresultaat van € 400.000,- (onder voorbehoud). Verder investeerde het bedrijf ruim € 100 miljoen in haar havens.

Kantoorgebouw

Het kantoor van Groningen Seaports in Delfzijl is op een unieke plaats gesitueerd. Het ligt geheel buitendijks en is gebouwd op het haventerrein van de haven van Delfzijl. Op het grensvlak van land en zee markeert het de toegang tot de nieuwe handelskade van Delfzijl en vormt een baken vanaf de zee. Het deel aan de zeezijde is volledig transparant. Positie en materialisatie verbeelden de verbinding tussen de stad (steenachtige zijde) en de zee (kristallijnglazen zijde). Aan de ene kant kijk je uit over de haven en industrie van Delfzijl met de bijbehorende dynamiek en havenactiviteiten. De andere kant biedt de rust van de Waddenzee met aan de overkant Duitsland en in noordwestelijke richting de Eemshaven.

De imposante gasgestookte energiecentrale van GDF SUEZ Energie Nederland (Eemscentrale), de moutfabriek van Holland Malt, de in aanbouw zijnde centrales en de nieuwe generatie windturbines met een as hoogte van 100 meter vormen de indrukwekkende skyline. De werknemers van Groningen Seaports werken dus letterlijk tussen de beide havens die het havenbedrijf beheert. Een prachtige plek aan de boorden van de Waddenzee, een plek waar economie en ecologie prima samengaan.

Contact

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400
Fax. +31 (0)596 630464

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed
Seaports Xperience Center