Vergaderdata

 • 2016

- 8 december (3 MB)
Agenda + stukken

- 25 oktober (11 MB)
Agenda + stukken

- 22 juni (4MB)
Agenda + stukken

- 25 april (4 MB)
Agenda + stukken

 • 2015

- 18 december (465 kB)
Agenda + stukken

- 1 oktober (3 MB)
Agenda + stukken

- 2 juli (2,7 MB)
Agenda + stukken

 • 2014

- 19 december (1 MB)
Agenda + stukken

 • 2013

- 14 juni (11 MB)
Agenda + stukken

 • 2012

- 21 december
- 9 november
- 12 juli
 

 • 2011 

16 december 

Organisatiestructuur

Overheids-NV

Groningen Seaports is sinds 14 juni 2013 een overheids-NV. Een overheids-NV is een privaatrechtelijke rechtspersoon en valt onder de regels van het privaatrecht. Dit in tegenstelling tot de Gemeenschappelijke Regeling die voornamelijk onder het publiekrecht valt. Groningen Seaports NV staat als overheids-NV op meer afstand van overheden, zodat zij bedrijfsmatiger en slagvaardiger kan opereren en samenwerken met anderen. Tegelijkertijd is de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports vooralsnog de enige aandeelhouder.

Organisatie

De nieuwe overheids-NV bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen (RvC) en een directeur/bestuurder. Harm D. Post - de huidige directeur van Groningen Seaports - zal deze functie gaan vervullen en legt verantwoording af aan de RvC. De toename van de schaal en complexiteit van de bedrijfsuitoefening hebben geleid tot het voorstel om bij de oprichting van de NV naast drie politieke leden, tevens twee externe leden te benoemen in haar RvC. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV en bestaat uit vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Vooralsnog is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV en bestaat uit vertegenwoordigers van raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond. De volgende leden hebben zitting in de Gemeenschappelijke Regeling:

Namens de Provincie Groningen

Namens de Gemeente Delfzijl

Namens de Gemeente Eemsmond

De heer P.H.R. Brouns (voorzitter) De heer drs. J.A. Ronde (vice-voorzitter)  De heer H.K. Bouman
De heer E. Eikenaar
Plaatsvervanger: mevrouw F.Q. Gräper-van Koolwijk
De heer J.H. Menninga
Plaatsvervanger: de heer IJ.J. Rijzebol
De heer H. Sienot
Plaatsvervanger: de heer T. Berends

 

 

 

De heer J. Wolters De heer C. Buffinga Mevrouw A. Spijk-van de Pol
De heer G.J. Steenbergen
Plaatsvervanger: mevrouw B. Kruize
De heer L. Sparreboom
Plaatsvervanger: de heer R. Kok
De heer P. op 't Holt
Plaatsvervanger: de heer G. Martini
   

 

Raad van Commissarissen (RvC)

 • De heer B. Bruggeman (oud-topman UMCG) 
 • De heer H. Roose (CEO Bakker Logistics Zeewolde)
 • De heer H. Staghouwer (provincie Groningen)
 • Mevrouw M. van Beek (gemeente Eemsmond)
 • Vacature

Algemeen directeur

Algemeen directeur is Harm D. Post (Groningen Seaports) 

Directiesecretaris

Directie secretaris is R.O. Genee (Groningen Seaports)

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media