Disclaimer

Dit e-mailbericht, waaronder begrepen eventuele ingesloten bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en de inhoud ervan is strikt vertrouwelijk. Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl dat niet voor u bestemd is, of indien de inhoud van het e-mailbericht onduidelijk is, gelieve u direct contact op te nemen met de afzender. Groningen Seaports noch de afzender aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verminkte weergave c.q. vertraagde of gebrekkige overbrenging c.q. ongeautoriseerd gebruik van het e-mailbericht. Groningen Seaports neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat middels dit e-mailbericht virussen worden overgebracht, maar is niet aansprakelijk in het geval dit toch voorvalt.

This e-mail message including any attachments is intended for the addressee only and its contents are confidential. Please notify the sender immediately if the e-mail was sent to you by mistake or if the content of the email message is unclear if you have received this message in error. Neither Groningen Seaports nor the sender can be held liable for the consequences of mutilations and/or delayed or faulty transmission and/or unauthorized use of this e-mail message. Groningen Seaports takes reasonable precautions to prevent any viruses from being transmitted together with this e-mail message, but cannot be held liable should this occur none the less.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media