Borkum

Omwonenden

Het gaat hard met de ontwikkelingen in zowel de Eemshaven als in de haven van Delfzijl. Er zijn al mega-investeringen doorgevoerd met de komst van nieuwe industrieën en bedrijven en nieuwe investeringen staan nog op stapel. Maar ook op het gebied van infrastructuur, zowel water- als grondgerelateerd, zijn er in en rondom de havens veel veranderingen. Dit alles blijft niet onopgemerkt voor de (directe) omgeving.

Groningen Seaports hecht veel belang aan een goede communicatie met de omgeving. Het is daarom wenselijk om op een actieve manier de diverse doelgroepen op de hoogte te houden over de voortgang van deze nieuwe ontwikkelingen. Vooral direct omwonenden zijn een belangrijke doelgroep. De ontwikkelingen spelen zich immers af in hun ‘achtertuin’. Op basis van persoonlijke presentaties in dorpshuizen, nieuwsbrieven in huis-aan-huisbladen en werkbezoeken probeert Groningen Seaports omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Naast omwonenden is er ook een pro-actief communicatietraject ingezet voor diverse andere doelgroepen waaronder belangengroeperingen, bedrijven, bestuurders, media en ‘het grote publiek’. Dit gebeurt daar waar mogelijk persoonlijk . 

Daarnaast moet deze communicatiestrategie de positie en het imago van Groningen Seaports als belangrijke speler in (Noord)-Nederland versterken. Communicatie is een kritische succesfactor voor het welslagen van het totale project. Het is een belangrijk middel om begrip te kweken voor de activiteiten waar Groningen Seaports mee bezig is, maar ook om Groningen Seaports op de kaart te zetten. Want we zijn trots op al deze ontwikkelingen in Noord-Nederland!

Inloopavonden

Groningen Seaports organiseert met enige regelmaat inloopavonden om de omgeving te informeren over bepaalde onderwerpen die spelen in en rond de Groninger zeehavens,  zoals bijvoorbeeeld de Heliport Eemshaven. Iedereen kan 'vrij' binnenlopen op de locatie waar de bijeenkomst wordt georganiseerd. Tijdens een inloopavond zijn vertegenwoordigers van Groningen Seaports en eventueel van andere instanties (Provincie Groningen, gemeenten, etc.) aanwezig zijn om de informatie toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media