Coronavirus

Coronavirus

Maatregelen Groningen Seaports vanwege coronavirus

Groningen Seaports heeft sinds donderdag 12 maart maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit in navolging van de landelijke maatregelen in Nederland. Tegelijkertijd zetten we vol in op het operationeel houden van onze havens in Delfzijl en Eemshaven. Informatiedocumenten met betrekking tot maatregelen zijn hier te vinden.

De maatregelen die Groningen Seaports neemt, betekenen onder andere dat diverse bijeenkomsten en evenementen niet of op een later moment doorgaan. Medewerkers van Groningen Seaports werken zo veel mogelijk thuis. Uiteraard zijn medewerkers via telefoon, e-mail en skype bereikbaar. Het Nautisch Service Centrum (NSC) is zoals gebruikelijk 24/7, maar in beperkte bezetting, operationeel.

Scheepvaart

Groningen Seaports focust zich op de kerntaken. Dit betekent dat we inzetten op het operationeel houden van onze havens en havenactiviteiten. Normaal gesproken gelden al strikte procedures met betrekking tot infectieziekten aan boord, voordat schepen onze havens aandoen. Aanvullend zijn nu, in samenspraak met de landelijke gezondheidsdiensten GGD de volgende afspraken gemaakt:

 • Het NSC is, in beperkte bezetting, 24/7 operationeel, zodat de scheepvaart in goede banen wordt geleid.
 • Voor scheepvaart geldt dat zij, zoals gebruikelijk, de Maritime Declaration of Health moeten invullen. Deze procedure staat in nauwe afstemming met de GGD.
 • De Maritime Declaration of Health moet 24 uur vóór het binnenlopen van de haven ingevuld zijn.
 • Zodra op dit formulier slechts 1 enkele vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de gezondheidsdienst direct betrokken.
 • Verdenking COVID-19 op vrachtschepen in B-havens

Groningen Seaports volgt hiermee tevens de adviezen van de overheid. Voor een overzicht van de procedures kunt u kijken op de pagina ‘Ship Sanitation Certificate’.

COVID-19: Transport keeps us going

Binnenhavens en binnenvaart spelen een essentiële rol om de Europese burgers, gezondheidsdiensten en bedrijven een consistente goederenstroom te bieden om deze crisis te doorstaan. De goederenstroom blijft essentieel in deze kritieke periode. Als zodanig moet de vrije goederenstroom door de EU worden gegarandeerd. Een grote groep Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, operators, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, hebben een gezamenlijke verklaring ‘COVID-19: Transport keeps us going’ gepubliceerd. De European Federation of Inland Ports (EFIP) is één van deze ondertekenaars van deze verklaring.

Geactualiseerde coronadossiers

De binnenvaartbrancheorganisaties CBRB en BLN en ondernemersvereniging evofenedex hebben ieder op hun eigen website een coronadossier aangemaakt. Deze informatie wordt meerdere malen per dag geactualiseerd. Met deze informatie krijgt u een beeld van de zeer diverse problemen waar de gebruikers van uw havens mee te maken hebben, wat de inzet is en welke besluiten ter oplossing van de problemen zijn genomen.

Overige informatie

Personeel Groningen Seaports werkt zoveel mogelijk thuis

Het welzijn en de veiligheid van de medewerkers van Groningen Seaports staat voorop. Daartoe zijn sinds donderdag 12 maart concreet de volgende maatregelen voor Groningen Seaports van kracht:

 • Groningen Seaports volgt de adviezen van de WHO, de overheid en landelijke officiële instanties.
 • Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en vergaderingen gaan voornamelijk digitaal door.
 • Medewerkers zijn via e-mail, skype of telefoon bereikbaar.
 • Operationele diensten blijven, in beperkte bezetting, aanwezig.
 • Grootschalige bijeenkomsten, vergaderingen, opleidingen en beurzen waar Groningen Seaports aan deelneemt of die Groningen Seaports organiseert gaan niet door tot in ieder geval 1 september 2020.
 • AG EMS werkt met een aangepaste dienstregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het coronavirus en (aanvullende) maatregelen kunt u terecht op de volgende websites:

Als er vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen ons bedrijf.