Sponsoring

Sponsoring

Groningen Seaports krijgt veel verzoeken om verschillende evenementen, verenigingen, activiteiten en goede doelen te sponsoren. Omdat het niet haalbaar is om alles te sponsoren, is ons centrale uitgangspunt niet te sponsoren om te sponsoren. Dit betekent dat wij hierin weloverwogen keuzes maken. Een tegenprestatie vanuit uw kant vinden wij belangrijker dan de keuze uit ‘sponsorpakket A, B of C’. Zo stellen wij het bijvoorbeeld zeer op prijs dat sponsoraanvragers meehelpen aan de jaarlijkse opruimactie in onze havens tijdens de World Cleanup Day. Op deze manier levert het toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Groningen Seaports is een maatschappelijk betrokken organisatie en wil in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan de regio Delfzijl/Eemshaven. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare dorpen en haar bewoners. We dragen daarom bij aan organisaties en evenementen op het gebied van cultuur, sport en recreatie met sponsoring die onder het gebied vallen in een straal van circa tien kilometer vanaf onze kantoren in Delfzijl en de Eemshaven.

Jaarlijks ontvangen wij veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen honoreren. Om die reden hanteren wij een aantal voorwaarden. In uw aanvraag staat een duidelijke omschrijving van:

 • De organisatie en/of activiteit waar het om gaat
 • De reden(en) waarom u sponsoring aanvraagt
 • De aard en omvang van de gewenste sponsorbijdrage
 • Een overzicht van eventuele medesponsors
 • Een voorstel voor tegenprestatie(s)
Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verder hanteren we de volgende uitgangspunten:
 • De organisatie/vereniging is gevestigd in een straal van tien kilometer rondom onze kantoren in Delfzijl en de Eemshaven
 • De activiteit heeft te maken met cultuur, maatschappij of sport
 • De activiteit valt binnen de normen en waarden van de lokale gemeenschap
 • De aanvraag dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van de activiteit bij ons binnen te zijn
 • Per organisatie kan eenmaal per jaar een aanvraag worden toegekend
Uitgesloten voor sponsoring zijn:
 • Individuen
 • Partijen met winstoogmerk
 • Partijen met een twijfelachtige reputatie
 • Activiteiten die milieubelastend en/of onveilig zijn
 • Activiteiten met een politiek of religieus karakter
 • Activiteiten die in strijd zijn met doelen van onze havenvisie 2030

Aanvragen sponsoring

Het sponsorgebied van Groningen Seaports globaal op kaart

Aanvragen sponsoring