Aanvraag toestemming

Aanvraag toestemming

Voor bepaalde activiteiten en het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in het beheersgebied van Groningen Seaports heeft u toestemming van ons nodig.

Toestemming dient te worden aangevraagd voor o.a. het aanleggen van een inrit, het leggen, hebben, houden en onderhouden van kabels en leidingen, het aanleggen van afmeervoorzieningen, het plaatsen van tijdelijke routepaaltjes en het leggen van rijplaten.

Toestemming vraagt u aan door op een van onderstaande links te klikken en het aanvraagformulier in te vullen. Uw aanvraag wordt binnen 4 weken behandeld. Na goedkeuring ontvangt u per e-mail de toestemming. Kan de toestemming niet worden verleend of is meer informatie nodig, dan neemt Groningen Seaports contact met u op. Groningen Seaports is niet verantwoordelijk voor het te laat indienen van uw aanvraag.

Toestemming aanvragen voor:

Grondroering
Voor het graven van proefsleuven, het uitvoeren van bodemonderzoek, het uitvoeren van boringen en/of sonderingen, het openen van handholes, het maken van lasgaten, het (her)plaatsen van bebording of het uitvoeren van onderhoud aan bestaande kabels en leidingen heeft u geen toestemming nodig. Wel dienen deze werkzaamheden minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij ons te worden gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van de link Melding grondroering.

Vliegen met drones
Voor het vliegen met drones boven ons beheersgebied gelden beperkingen. Op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt u alle informatie over het vliegen met drones en de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. Groningen Seaports is hierin geen bevoegd gezag.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Projectsupport.
Bel 0596 – 640400 of mail projectsupport@groningen-seaports.com.

Het realiseren van een (tijdelijke) inrit

Belangrijk om te weten:

 • Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het van belang dat juiste en volledige informatie wordt aangeleverd. U dient vóór het invullen van het aanvraagformulier kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voor inritten van Groningen Seaports. Hierin worden ook de ontwerpeisen vermeld. Zie punt 1a t/m 1g.
 • Op de aan te leveren tekening(en) dient in ieder geval te worden aangegeven:
  • De situatie
  • De constructieopbouw
  • De afwatering

Aan deze toestemming zijn geen kosten verbonden.

Aanvraagformulier

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Projectsupport.
Bel 0596 – 640400 of mail projectsupport@groningen-seaports.com.

Het (ver)leggen van kabels/ leidingen

Belangrijk om te weten:

 • Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het van belang dat de juiste en volledig informatie wordt aangeleverd. U dient vóór het invullen van het aanvraagformulier kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voor kabels & leidingen van Groningen Seaports.
 • Op de aan te leveren tekening(en) dient in ieder geval te worden aangegeven:
  • De situatie
  • De ligging van de kabel/leiding
 • Indien de kabel/leiding specifiek wordt aangelegd voor de kabeleigenaar (Toestemminghouder) kunnen er kosten verbonden zijn aan deze toestemming.
 • De Bomenposter is van toepassing.

Aanvraagformulier

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Projectsupport.
Bel 0596 – 640400 of mail projectsupport@groningen-seaports.com.

Grondroering

Belangrijk om te weten:

 • Grondroeringswerkzaamheden in het terrein van Groningen Seaports mogen alleen worden uitgevoerd als er wordt voldaan aan/gewerkt wordt volgens de bepalingen opgenomen in de:
 • Een ecologisch werkprotocol dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn.
 • In het broedseizoen geldt de wettelijke verplichting om binnen 48 uur na akkoord van de ecologisch deskundige te starten met de uit te voeren werkzaamheden. Als uw werkzaamheden handmatig worden uitgevoerd, geldt deze verplichting niet.
 • Bij het uitvoeren van sonderingen en grondboringen is het van belang om vooraf te controleren of het terrein “NGE verdacht” is. NGE = Niet Gesprongen Explosief.

Formulier melding grondroering

Heeft u vragen, neem dan contact op met de afdeling Projectsupport.
Bel 0596 – 640400 of mail projectsupport@groningen-seaports.com.