Zeesluizen

Zeesluizen

De Zeesluizen verbinden de buitenhaven met de binnenhaven in Delfzijl en zijn 24/7 toegankelijk voor de scheepvaart. Om de binnenhaven te bereiken moeten de schepen de sluizen door.

Er zijn er twee, de kleine sluis ligt westelijk en is maximaal 123 meter lang, 7 meter breed en 2,40 meter diep. De grote, of oostelijke, zeesluis is 120 meter lang, 16 meter breed en 5,45 meter diep. Binnen de sluizen komen de schepen in het Eemskanaal. Het kanaal is 5 meter diep en schepen met een lengte van maximaal 144 meter mogen hier varen. Het Eemskanaal staat in open verbinding met de Oosterhornhaven.

Al jarenlang wordt gewerkt aan het verbeteren van de belangrijke Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl met als doel de toenemende schaalvergroting in de scheepvaart het hoofd te bieden en de vaarweg geschikt te maken voor tweebaksduwvaart. Het vervangen van de Zeesluizen in Delfzijl, de laatste schakel in deze vaarweg, is echter geen onderdeel van het verbeterprogramma, maar staat nadrukkelijk op het (infra) wensenlijstje van Groningen Seaports.

Facts & figures

Kleine sluis (west)

  • Lengte: 123 m
  • Breedte: 7 m
  • Diepte: 2,40 m

Grote sluis (oost)

  • Lengte: 120 m
  • Breedte: 16 m
  • Diepte: 5,45 m