Onderwijs

Onderwijs

Groningen: City of Talent.

Groningen is de jongste stad van Nederland, dit komt door het grote aantal studenten dat hier woont. In totaal studeren in Groningen meer dan 50.000 studenten in het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs. Zij hebben hier de keuze uit honderdvijfenzeventig studierichtingen. De Hanzehogeschool is de grootste hbo-instelling in het noorden van het land. Studenten uit binnen- en buitenland studeren aan ruim zeventig opleidingen. Er zijn opleidingen voor vrijwel alle vakgebieden. Aan de Rijksuniversiteit kunnen de studenten kiezen uit negen faculteiten, gehuisvest in 150 gebouwen, verspreid over de hele stad en omgeving.

Groningen barst van het talent. Wij bieden internationaal, meertalig onderwijs vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit. Onze universiteiten werken samen met het (inter)nationale bedrijfsleven dat hier gevestigd is. Gezamenlijk werken we aan economische ontwikkeling en innovatie. We zijn toonaangevend in duurzaam en digitaal onderwijs.  Prof. dr. Ben Feringa, die in 2016 Nobelprijs voor Scheikunde won voor zijn ontwikkeling van moleculaire machines, noemt Groningen niet voor niets zijn thuisstad.

Faciliteiten waar onderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk aan ontwikkeling en innovatie werken:

  • Energy Academy
  • Innolab Chemie
  • EnTranCe
  • ZAP Facility
  • GreenPAC (COCI & iLab)

Seaports Academy

Harbour of Talent.

Groningen Seaports werkt al jaren samen met onderwijs en onderzoek. Vele studenten hebben hun afstudeerwerk besteed aan onderwerpen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van havens en industrie. Om deze samenwerking te versterken, heeft Groningen Seaports de Seaports Academy opgericht. Binnen deze academie wordt samen met mbo-instellingen, hogescholen, universiteiten en bedrijven gewerkt aan onderzoek, met name op het gebied van energietransitie, offshore wind, circulaire economie, waterstof en digitalisering van havens en scheepvaart. Het gaat om ingewikkelde onderwerpen, waar met meerdere studenten en onderzoekers gedurende een aantal jaren aan gewerkt zal gaan worden. Ook onderwijs zal binnen Seaports Academy een plaats krijgen. Zo zijn er al opleidingen voor medewerkers in de offshore wind en is er eveneens een leergang in de circulaire economie opgestart.

Seaports Academy zal zelf geen opleidingen aanbieden, maar wel proberen de vraag naar opleidingen en onderzoek uit het bedrijfsleven te koppelen aan het aanbod vanuit onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Seaports Academy zet zelf vol in op het begeleiden van studenten bij hun afstudeerprojecten en heeft bovendien regelmatig stageplekken beschikbaar. Er zijn veel kansen voor jonge mensen op het gebied van onderzoek, stages en werk in het haven- en industriegebied Delfzijl/Eemshaven. Groningen Seaports heeft ook regelmatig vacatures beschikbaar voor vaste en tijdelijke functies en stage- en afstudeerplekken.

Meer informatie?

Contact

  • Heleen Bijma (06-11 86 80 39 of stuur een e-mail)