Agro & Chemie: Windturbines: brug van en naar de toekomst

Agro & Chemie: Windturbines: brug van en naar de toekomst

Artikel in Agro & Chemie over recycling in de offshore windindustrie. Sinds 2009 is de Eemshaven een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee. Niet alleen komen hier de grote stroomkabels aan land; de haven speelde ook een rol als logistiek knooppunt bij de realisering van maar liefst 16 windmolenparken. Tijdens de ontmanteling en recycling van deze parken zal de Eemshaven opnieuw een belangrijk knooppunt zijn.