DvhN: De architecten werden wereldberoemd. De paviljoens raakten vergeten

DvhN: De architecten werden wereldberoemd. De paviljoens raakten vergeten

Premium artikel van Dagblad van het Noorden over het kunstwerk (een zogeheten Video Clip Folly) dat voor het gebouw van Groningen Seaports staat. Hoe komt Delfzijl aan zoiets merkwaardigs als Video Clip Folly ? Hendré Sijbring van Groningen Seaports, beheerder van de zeehavens in Groningen, weet het. ,,De stad Groningen ontwikkelt fantastische evenementen en dan wordt het onderhoud soms een dingetje”, lacht hij. Serieuzer: ,,Economie en kunst zijn bepalende factoren voor het bedrijfsleven. Dat is iets wat Seaports aanjaagt.”