Er moeten nu infrastructurele maatregelen genomen worden