Omgevingskrant Chemie Park Delfzijl ‘Dag Buren’

Omgevingskrant Chemie Park Delfzijl ‘Dag Buren’

Het Chemie Park Delfzijl vindt het belangrijk om aan de directe omgeving te laten weten wat er op het Chemie Park gebeurt dat van belang kan zijn voor de mensen en bedrijven die in de buurt wonen. Daarom wordt er onder andere elk jaar een omgevingskrant gemaakt, ‘Dag Buren’ geheten, die in de regio huis aan huis wordt verspreid. In deze krant kunt u lezen wat er in het afgelopen jaar zoal op het Chemie Park Delfzijl gebeurd is.

Lees de omgevingskrant ‘Dag Buren’ van maart 2021.