Opinieblad Forum: Nekken kosten Ring Groningen de verdubbeling van de N33?

Opinieblad Forum: Nekken kosten Ring Groningen de verdubbeling van de N33?

Artikel in het opinieblad Forum van VNO NCW waarin Cas König vertelt over het belang van de verdubbeling van de N33. Bedrijven in de Groningse Eemshaven wachten met smart op een betere verbinding. Er is geld voor gereserveerd, maar gooit een overeenkomst tussen de Provincie en het bouwconsortium nu roet in het eten? ‘Er staat voor 2,9 miljard euro aan projecten te wachten in het havengebied.’