Opiniestuk DvhN: Verdubbeling N33 moet doorgaan

Opiniestuk DvhN: Verdubbeling N33 moet doorgaan

Ingezonden brief namens Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en gemeente Eemsdelta over waarom de verdubbeling van de N33 moet doorgaan en dat de Provincie Groningen haar verlies moet nemen en dat verlies zelf moet financieren.

“Het is onbegrijpelijk dat een snelgroeiend haven- en industriegebied als in Delfzijl en de Eemshaven, alleen bereikbaar is via een tweebaans N33. Helemaal als je bedenkt dat onze (toekomstige) bedrijven een sleutelrol in de energie- en grondstoffentransitie spelen. Tegelijkertijd wordt de sociaal-maatschappelijke positie van onze inwoners versterkt door een betere bereikbaarheid van de dorpen en steden in ons gebeid. Bij de N33 is sprake van een brede participatie en ondersteuning van de inwoners: een unieke, energie-neutraal aangelegde N33 als groene loper naar het groenste havengebied van Nederland!”

Opiniestuk DvhN 2 februari 2021