Partners

Samenwerken

Door de internationalisering en grote concurrentie bereiken we meer door actief in te zetten op hechtere samenwerking. De logistieke kansen van Europese regio’s worden namelijk in steeds sterkere mate bepaald door hun positie in de totale vervoersketen.

Waar vroeger de concurrentiepositie van een haven bepaald werd door de ligging en de aanwezige faciliteiten, is het nu van veel groter belang om deel uit te maken van een efficiënte vervoersketen.

Focus

We richten onze activiteiten op:

  • Intensiveren samenwerking met de Noord-Nederlands rail- en binnenvaartterminals, zeehavens in Amsterdam, Rotterdam en Zeeland.
  • Samenwerking met de Noord-Duitse zeehavens; Niedersachsen Ports.
  • Nauwe samenwerking met de Noordelijke havenalliantie (Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, Eemshaven en Delfzijl), onder de noemer van Waddenzeehavens waar we ons mede inzetten op duurzame ontwikkeling van deze havens.
  • Intensiveren samenwerking met de economische regio’s in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.
  • Meer samenwerking met Hafen Emden. Gericht op het gebied van loodsen, baggeren en verkeersbegeleiding van tijgebonden schepen.
  • Samenwerken met partners in de Eems-Dollard regio gericht op een geïntegreerde economische ontwikkelingsvisie Eemsgebied samen met Duitsland.

Vele partijen

Groningen Seaports werkt samen met vele partijen. Enkele samenwerkingsverbanden:

NOM
SBE
New Energy Coalition
New Energy Business Platform
Eemsdelta\EZ
Ecoports
NNOW
OWIC
Chemport Europe
Missie H2
NortH2
Waddenzeehavens
Niedersachsen Ports
Industrietafel Noord-Nederland

Daarnaast werkt Groningen Seaports vanzelfsprekend samen met vele andere partijen. Dat varieert van lokale tot internationale samenwerking en vindt op allerlei gebieden en over uiteenlopende onderwerpen plaats. Zo overlegt Groningen Seaports regelmatig met overheden, bedrijven, consortia, ontwikkelmaatschappijen, onderwijsinstellingen, omwonenden, belangenverenigingen, natuur- en milieuorganisaties en andere groepen.