Beschrijving Project ZERO: Masterplan Emissiereductie Eemshaven

Nederland heeft zich met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs gecommitteerd om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dit betekent dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% moet verminderen. Het nieuwe regeerakkoord onderschrijft dit. Met de nieuwe klimaatwet wil de Rijksoverheid als tussendoel bijna 50% reductie realiseren voor 2030.

Het haven- en industriegebied in de Eemsdelta was in 2015 verantwoordelijk voor 6% van de Nederlandse uitstoot – er ligt hier dus een enorme opgave. Reductie van deze uitstoot heeft vergaande consequenties voor ons economische systeem. Het staat vast dat veel bedrijven drastisch moeten vergroenen om voort te kunnen bestaan. Omdat veel inves¬teringen in fabrieken en infrastructuur een lange afschrijvingstermijn kennen, moeten investeringskeuzen zich nu al richten op het realiseren van CO2-vrije of -arme ontwikkelingen

Het is van essentieel belang dat het haven- en industriegebied zich tijdig aanpast. In plaats van emissiereductie door krimp en verlies van banen, gelooft Groningen Seaports in een transitie naar een vernieuwde en duurzame economie in de Eemsdelta. Het is ons streven om de groenste haven van Europa te worden. Hierin gaan welvaart en duurzaamheid hand in hand.

Groningen Seaports gaat daarom samen met haar stakeholders deze uitdaging aan. Onder de naam Project ZERO stellen we het Masterplan met routekaart en uitvoeringsstrategie op. Het Masterplan beschrijft hoe het haven- en industriegebied van de Eemsdelta wordt getransformeerd tot een duurzame economische regio waarin de uitstoot van broeikasgassen met 95% is gereduceerd.

Vanwege de omvang, complexiteit en impact, kan deze opgave alleen slagen als zij breed gedragen wordt door de verschillende partijen. Het plan wordt daarom opgesteld in samenwerking met de bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Alle partijen die de doelstelling  van 95% emissiereductie onderschrijven worden uitgenodigd om mee te denken hoe aan deze opgave het beste invulling gegeven kan worden. Het traject van de Stakeholderdialoog bestaat uit drie CEO Roundtable sessies (op directieniveau) en drie Transitiedialoogsessies (op uitvoeringsniveau).

Adviesbureau Royal HaskoningDHV berekent het effect van mogelijke CO2-reducerende maatregelen op de huidige CO2-uitstoot. Pakketten van deze maatregelen worden door Groningen Seaports en haar stakeholders samengesteld in de vorm van programma’s. Elk van deze programma’s komt tot de gestelde emissiereductie. Onzekerheden, economische effecten en mogelijke verdienmodellen voor deze programma’s worden op hoofdlijnen getoetst en dit leidt uiteindelijk tot een maximaal gedragen voorkeursprogramma. Dit vormt de basis voor het Masterplan en de uitvoeringsstrategie om te komen tot een duurzame en economisch sterke regio. Hiermee krijgt Groningen Seaports de handvatten om de transitie vorm te geven.

We zijn met Project ZERO in het najaar van 2017 van start gegaan. De eerste CEO Roundtable vond plaats op 9 november en de eerste Transitiedialoogsessie was op 12 december. Medio 2018 ronden we het Masterplan af. De inzichten uit het Masterplan zetten we dan om in een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Groningen Seaports heeft de ambitie een leidende rol te spelen in de transitie naar een CO2 arme toekomst en doet dit door te investeren en te stimuleren. Dit doet Groningen Seaports samen met de betrokken bedrijven zodat het haven- en industriegebied haar bijdrage levert aan het Klimaatakkoord van Parijs en concurrerend blijft in een wereld waar steeds minder CO2 wordt uitgestoten. We schetsen met Project ZERO zo de route naar een duurzaam en toekomstbestendig haven- en industriegebied in de Eemsdelta.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien