Voorrangsregels monding

Voorrangregels monding

Voorrangregels aanloop haveningang Delfzijl

In het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) staan voorschriften die betrekking hebben op het in- en uitvaren van havens varende voor- en/of tegen stroom. Voor de haveningang van Delfzijl is het Scheepvaart Reglement Eemsmonding (in aanvulling op Internationale Bepalingen) van toepassing en gelden, in tegenstelling tot het BPR, andere voorrangsregels. Deze voorrangregels gelden voor de aanloop van de haveningang, welk gebied in onderstaande kaart gearceerd is aangegeven.

Kaart gebied haveningang Delfzijl

kaartje-haveningang-Delfzijl-small

Dit gebied van de aanloop van de haveningang Delfzijl wordt begrensd door een denkbeeldige lijn te trekken over de volgende boeien en bakens:

51/PS1, PS3/BW26, het westelijk havenhoofd, het oostelijk havenhoofd, PS O/Rede, 53 PS2/Oterdum-Reede en weer terug naar 51 PS1

In dit gebied gelden navolgende voorrangsregels:

  • Schepen die de haven inlopen hebben voorrang op schepen die de haven willen verlaten
  • Schepen die door ‘Gaatje Bocht’ varen, hebben voorrang op schepen die uit het (boven)genoemde gebied ‘Gaatje Bocht’ invaren
  • Schepen, in het (boven)genoemde gebied hebben voorrang op schepen die uit de Bocht van Watum of de Dollard het (boven)genoemd gebied willen aanvaren.

Ems Traffic

Het gearceerde gebied valt onder de bevoegdheid van Ems Traffic en de scheepvaart dient zich tijdig vóór het invaren van dit gebied te melden op VHF 20 of 21. De aanwijzingen van de bevoegde autoriteit Ems Traffic dienen direct te worden opgevolgd. Delfzijl radar werkt op VHF 03.

Samenwerkende autoriteiten

De voorrangsregels van de aanloop van de haveningang Delfzijl zijn tot stand gekomen in samenwerking met de volgende autoriteiten: Rijkswaterstaat, Politie, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) en Groningen Seaports.