Eemshaven is de energiehaven van Noordwest-Europa

Beatrixhaven

Emmahaven

Julianahaven

Wilhelminahaven

Eemshaven

Energiehaven

Ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie komt vanuit de Eemshaven. Met een opgesteld vermogen van 8000 MW is de Eemshaven dan ook een energiehaven van formaat.

Grote energieproducenten investeerden miljarden euro’s in nieuwe energiecentrales, er is een olieterminal gerealiseerd, Google breidt er haar immense datacenter uit en de Eemshaven huisvest het grootste windpark van Nederland op land. Maar ook bij de ontwikkeling van windparken op zee speelt de haven een voorname rol. Zowel bij de aanleg van de windparken als bij het onderhoud van de windturbines.

Kaart Eemshaven (PDF, 3 MB)

Diepzeehaven

Met een diepgang van 14 meter is de Eemshaven een diepzeehaven.

Er ligt ruim 5 kilometer kade verdeeld over vier havenbekkens. De Eemshaven is multimodaal ontsloten en biedt, naast de kades, met een roro faciliteit, steigers, een losstoep en verschillende logistieke dienstverleners alle mogelijkheden voor de overslag van goederen.

Facts & figures

  • Overslag 7.386.176 ton (2022)
  • Oppervlakte: 1.324 hectare
  • Beschikbaar: 178 hectare
  • Kadelengte: 5293 meter
  • Diepgang: 14 meter
  • 1/3 van de totale Nederlandse energieproductie