Eemshaven is de energiehaven van Noordwest-Europa

Beatrixhaven

Emmahaven

Julianahaven

Wilhelminahaven

Eemshaven

Energiehaven

Ongeveer een derde van alle in Nederland geproduceerde energie komt uit de Eemshaven. Met een opgesteld vermogen van 8000 MW is de Eemshaven dan ook een energiehaven van formaat. Grote energieproducenten exploiteren drie energiecentrales en in en rond de Eemshaven staan 110 windturbines op land. Ook speelt de Eemshaven een prominente rol in de ontwikkeling van windparken op zee. Zowel bij de aanleg van de windparken als bij het onderhoud van de windturbines. Daarnaast is de Eemshaven een belangrijk energieknooppunt met directe onderzeese hoogspanningsverbindingen met Noorwegen en Denemarken. De haven biedt eveneens plaats aan diverse zonneparken en is een zeer geschikte locatie voor de toekomstige productie van groene waterstof. Sinds 2022 is er in de Eemshaven een LNG terminal (vloeibaar aardgas) operationeel.

Kaart Eemshaven (PDF, 3 MB)

Diepzeehaven

Met een diepgang van 14 meter is de Eemshaven een diepzeehaven.

Er ligt ruim 5 kilometer kade verdeeld over vier havenbekkens. De Eemshaven is multimodaal ontsloten en biedt, naast de kades, met een roro faciliteit, steigers, een losstoep en verschillende logistieke dienstverleners alle mogelijkheden voor de overslag van goederen.

Facts & figures

  • Overslag 9.391.351 ton (2023)
  • Oppervlakte: 1.323 hectare
  • Beschikbaar: 177 hectare
  • Kadelengte: 5293 meter
  • Diepgang: 14 meter
  • 1/3 van de totale Nederlandse energieproductie