Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

De Groninger zeehavens zijn in beweging. Nieuwe bedrijven vestigen er zich en er wordt volop gebouwd. Om haar omgeving te informeren over de ontwikkelingen in beide havens brengt Groningen Seaports met enige regelmaat nieuwsbrieven uit die als advertentiepagina in een aantal regionale kranten worden gepubliceerd.

De nieuwsbrieven ‘Nieuws uit de Groninger zeehavens’ verschijnen in de Ommelander Courant, de Eemsbode en de Noorderkrant. Tevens brengt Groningen Seaports een Duitstalige nieuwsbrief uit in de Borkumer Zeitung.