Groningen Seaports
Delfzijl & Eemshaven

Business

Scheepvaart

Locaties

11 januari 2024

Groningen Seaports heeft het jaar 2023 positief afgesloten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de voorlopige jaarcijfers

11 januari 2024

UPPACT bv, de veelbelovende startup die moeilijk te recyclen gemengd plastic en textiel afval omzet

13 november 2023

Woensdag (1 november 2023) tijdens het verkiezingsdebat Nederlandse zeehavens van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ)

10 november 2023

PPG Delfzijl heeft ter ere van het 30-jarige jubileum een wandschildering aan de gemeenschap geschonken.

9 november 2023

Donderdagavond 19 oktober is de 69e en daarmee laatste windturbine geïnstalleerd van Hollandse Kust Noord,

9 november 2023

De geplande uitbreiding van DHSS, dat sinds begin dit jaar onder Clarksons Port Services valt,