DELFZIJL is de circulaire hotspot en biobased locatie van Noordwest-Europa

Zeehavenkanaal

Oosterhorn

Handelshaven

Farmsumerhaven

Zeesluizen

Haven van Delfzijl

Industriehaven

Ongeveer 15% van alle in Nederland geproduceerde chemische producten komen uit Delfzijl. Door de vondst van gas en zout in de regio in de jaren ‘50 van de vorige eeuw ontwikkelde Delfzijl zich als een industriehaven met een sterk chemisch cluster.

De chemische bedrijven zijn als een keten met elkaar verbonden en maken van elkaars producten gebruik. Door de groene energiemix van windturbines, biomassa en waterkracht en de mogelijkheden die het agrarische achterland biedt, ontwikkelt Delfzijl zich tot de biobased locatie van Noordwest Europa. Ook afval is steeds vaker een grondstof voor de chemie of er wordt energie van gemaakt. De circulaire economie speelt een belangrijke rol in Delfzijl, dat zich steeds meer ontwikkelt als perfecte locatie voor de recycling- en afvalindustrie.

Kaart haven en industriegebied Delfzijl (PDF, 7 MB)

Haven van Delfzijl

De haven van Delfzijl bestaat uit een buiten- en een binnenhaven. De Handelshaven is het logistieke hart van het havengebied en ligt vlakbij het oude centrum van Delfzijl. Het oostelijk deel van deze haven is bestemd voor de beroepsvaart en het westelijke deel is gereserveerd voor de pleziervaart.

De Handelshaven is bereikbaar via het 6 kilometer lange Zeehavenkanaal. De noordzijde van dit kanaal bestaat uit een schermdijk, waarop 14 windturbines staan die groene energie produceren. Op de Oterdumer Driehoek staan nog eens 5 windturbines. Aan de zuidzijde van het Zeehavenkanaal liggen diverse laad- en losfaciliteiten ten behoeve van de overslag van chemische producten of grondstoffen voor de chemische industrie.

Facts & figures

  • Overslag 4.750.015 ton (2023)
  • Oppervlakte: 1.478 hectare
  • Beschikbaar: 305 hectare
  • Lengte Handelskade: 850 meter
  • Diepgang zeehaven: 9 meter
  • Diepgang binnenhavens: 5 meter
  • 15% van de totale Nederlandse chemieproductie