Wilhelminahaven

Wilhelminahaven

De Wilhelminahaven is 1200 meter lang met een breedte van 275-300 meter, een diepte van 15 tot 17 meter en een kadelengte van 1250 meter. Het havenbekken is met name ingericht voor de logistieke afhandeling van grondstoffen ten behoeve van de energieproductie (kolen, biomassa, gips, vliegas).

De zuidkade is 450 meter en wordt gebruikt voor het lossen van kolenschepen voor de energiecentrale van RWE. Aan de zuidkant van dit havenbekken is eveneens een openbare laad- en losfaciliteit voor binnenvaartschepen aanwezig met een ontwerpdiepte van 7 meter. Onder speciale voorwaarden kunnen ook zeeschepen van deze faciliteit gebruik maken.

De noordkade van 525 meter wordt voornamelijk gebruikt voor projectlading (bijvoorbeeld offshore wind) en aan de oostkade vindt de overslag van gips, vliegas en biomassa plaats. Ten noorden van het havenbekken staat de gasgestookte Magnum centrale van Vattenfall (Nuon). Draadstaalfabrikant Van Merksteijn International heeft vergevorderde plannen om zich ten westen hiervan te vestigen en achter de noordkade, tussen RWE en Vattenfall in, bouwt BOW Terminal een nieuw logistiek knooppunt om met name de offshore windmarkt te bedienen.

Facts & figures

  • Lengte: 1200 m
  • Breedte: 275-350 m
  • Diepgang max.: 14 m
  • Jacken toegestaan: Nee
  • Kadelengte (noordzijde): 525 m (druk 4-6 ton/m2)
  • Kadelengte (zuidzijde): 450 m (druk 4-6 ton/m2)
  • Kadelengte (oostzijde): 275 m (druk 4-6 ton/m2)
  • Kadebreedte: 40 m
  • Kadehoogte: 5,5 m