Aanzienlijke opslag van funderingselementen voor het offshore windenergiepark “ Borkum Riffgrund 1” bij OBT in Eemshaven

Aanzienlijke opslag van funderingselementen voor het offshore windenergiepark “ Borkum Riffgrund 1” bij OBT in Eemshaven

Op- en overslag van fundatieonderdelen voor het windpark 'Borkum Riffgrund 1' bij OBT in de Eemshaven

Op- en overslag van fundatieonderdelen voor het windpark 'Borkum Riffgrund 1' bij OBT in de Eemshaven

Aanzienlijke opslag van funderingselementen voor het offshore windenergiepark “ Borkum Riffgrund 1” bij OBT in Eemshaven

De Orange Blue Terminal (OBT) in de Eemshaven, Nederland, zal binnenkort op haar terreinen in de Eemshaven 77 funderingselementen voor het offshore windenergiepark “Borkum Riffgrund 1” op- en overslaan. Het westelijk gedeelte van de Eemshaven zal dan ‘volgeladen’ zijn met offshore wind onderdelen.

De projectcoördinatie, de project engineering en de uitvoering aan wal wordt afgehandeld door de OBT die geëxploiteerd wordt door de Hamburgse havendienstverlener Buss Port Logistics in combinatie met hun Nederlandse partner Uniteam Projects B.V.

GeoSea
Sinds kort is GeoSea, een in offshore gespecialiseerde tak van de DEME-groep, belast met de plaatsing van de funderingen op zee via de offshore dienstenhaven Eemshaven.  Dit windmolenpark bevindt zich op 36 km ten noorden van het eiland Borkum en binnen de Duitse economische zone. De 77 Siemens-turbines met elk 3.6 megawatt (MW) zullen in totaal 277 MW schone stroom genereren. “Wij zijn heel blij dat GeoSea voor de Orange Blue Terminal en ons logistieke concept gekozen heeft. Hieruit blijkt dat we met de bouw van de OBT hebben voldaan aan de behoefte van de offshore windenergiesector aan geschikte havens en op maat gesneden logistieke oplossingen,” zegt Heinz Wasser, managing director van de Orange Blue Terminal en managing director van Buss Port Logistics.

Belangrijke schakel
In de logistieke keten voor de plaatsing van deze funderingen die uit een monopijlers (monopiles) en overgangsstukken (transition pieces) bestaan, is OBT de schakel tussen de wal en de zee. De componenten worden geproduceerd in Aalborg in Denemarken. Van daaruit worden zij door GeoSea met een zwarelading-schip naar de Eemshaven verscheept, waar zij gelost en tijdelijk opgeslagen worden. Om de funderingen optimaal te kunnen verplaatsen, worden de monopijlers met een gewicht tot 700 ton naar het opslagterrein verplaatst met een SPMT met 24 aslijnen. In dit project worden de 66 meter lange kolommen liggend op gravelduinen opgeslagen. Er wordt een verrijdbare 600-tons kraan gebruikt om de overgangsstukken van 333 ton naar het opslagterrein te brengen. Deze 25 meter hoge structuren worden op speciaal ontworpen ondersteuningen verticaal opgeslagen. De productie en certificering van deze ondersteuningen valt ook onder de verantwoordelijkheid van OBT. Het volledige proces voor de onshore handling en opslag van de componenten vereist een terrein met een oppervlakte van ca. 90.000 m². Dit omvat de zwaar uitgevoerde kade met een draagvermogen van 20t/m² en het naastgelegen opslagterrein met een draagvermogen van 35t/m².

Pacific Orca
De funderingen worden opgepikt door het installatieschip “Pacific Orca” om naar de offshore plaatsingslocatie gebracht te worden. Het 161 meter lange schip wordt direct vóór de kade opgekrikt om de componenten te laden met zijn 1200-tons kraan. De monopijlers en overgangsstukken worden binnen het bereik van de kraan op de heavy duty kade geplaatst.  OBT biedt optimale omstandigheden voor de “Pacific Orca” om zichzelf uit het water te tillen op haar 6 kolommen.

Uitbreiding
Buss Port Logistics heeft aan het einde van afgelopen jaar de uitbreiding van de Orange Blue Terminal in drie fasen afgerond. De faciliteit heeft nu een totale oppervlakte van 216.000 m² incl. uitbreidingen. Zij is voorzien van alle technische faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van offshore windenergieprojecten. Met een zwaar uitgevoerde kade met een maximaal draagvermogen van 20t/m², 14 meter waterdiepte, een kadelengte van 694 meter en moderne uitrusting heeft de Orange Blue terminal zichzelf in korte tijd op de kaart gezet als offshore terminal voor de Noordzee. De Orange Blue Terminal is één van de tien multifunctionele terminals van Buss Port Logistics. Uniteam Projects B.V., een dochter van Marico Holding, is een partner in de Orange Blue Terminal.
GeoSea is een snelgroeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in complexe maritieme offshore projecten.  Het bedrijf maakt deel uit van de wereldwijd actieve Belgische DEME-groep. GeoSea is van plan zijn positie in de kopgroep van in hernieuwbare energie en windenergieparken op zee gespecialiseerde bedrijven verder te versterken.

Op- en overslag van fundatieonderdelen voor het windpark 'Borkum Riffgrund 1' bij OBT in de Eemshaven

Op- en overslag van fundatieonderdelen voor het windpark ‘Borkum Riffgrund 1’ bij OBT in de Eemshaven