Advies alternatieve fietsroute tijdens afsluiting Dijkweg

Advies alternatieve fietsroute tijdens afsluiting Dijkweg

In verband met de afsluiting van het fietspad langs de zeedijk, van 16 tot 31 juli, wordt een alternatieve fietsroute geadviseerd. Op deze route zijn extra verkeersmaatregelen getroffen.

Alternatieve fietsroute:

  • vanaf Borgsweer via het fietspad over de Verlengde Schepperbuurt
  • langs de noordzijde van het Oosterhornkanaal
  • volg het fietspad aan de noordzijde van het Oosterhornkanaal tot aan de Heemkesbrug
  • via de brug op het fietspad langs Oosterwierum en door Weiwerd
  • ter hoogte van de Westerlaan steek je de met verkeerslichten beveiligde overgang op de provinciale weg N991 over om op het fietspad richting Farmsum te komen.

Het verkeer wordt op dit kruispunt tussen 16 en 31 juli gereguleerd door verkeersborden en verkeerslichten met radardetectie.

De afsluiting houdt verband met de renovatie van de zogenaamde buitenverlader, waarbij sprake is van transport, constructie- en hijswerk van zwaar en groot materieel nabij en boven de dijk en het fietspad.

Op bovenstaande foto van het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl geven de oranje lijnen de alternatieve fietsroute weer