Akzo Nobel wordt regisseur bij duurzame chemieproductie

Akzo Nobel wordt regisseur bij duurzame chemieproductie

Akzo Nobel wordt regisseur bij duurzame chemieproductie

Akzo Nobel zet zich actief in als initiator voor samenwerking tussen partijen in de verduurzaming in de hele keten van de productie van grondstoffen tot aan de levering van Akzo Nobel’s eindproducten. Daarvoor is het verf- en chemieconcern eind vorig jaar twee nieuwe projecten gestart met een groot aantal partijen voor gebruik van huishoudelijk afval en suikerbieten voor de productie van bio chemicaliën.

Dat zegt Peter Nieuwenhuizen, bij Akzo Nobel verantwoordelijk directeur voor innovaties en partnerships, in een interview met Dow Jones.

“In de twee projecten, waarbij wordt onderzocht of huishoudelijk afval en suiker uit suikerbieten kunnen worden benut als grondstof voor chemicaliën, brengen wij een groot aantal bedrijven, overheden en instellingen bij elkaar, die elk hun rol vervullen in onderzoek, ontwikkeling en productie. Daarin nemen wij de rol als ‘keteninitiator’. Uiteindelijk willen wij, als de projecten succesvol zijn, vooral afnemer van de grondstoffen worden, maar de overige rollen in de levering en productie aan andere partijen overlaten.”

In het onderzoeksproject voor het omzetten van huishoudelijk afval naar chemicaliën werkt Akzo Nobel samen met het Canadese bedrijf Enerkem, gespecialiseerd in de productie van chemicaliën en biobrandstoffen uit afval. Andere initiatiefnemers van het project zijn de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Groningen Seaports, Rotterdam Partners en InnovationQuarter. Samen spreken de partijen met additionele partners uit de afvalbranche, productiebedrijven, investeerders en engineering- en projectbegeleiders.

“Als het project slaagt, willen we in onze fabrieken in Delfzijl en Rotterdam met de grondstoffen synthetische gassen gaan produceren, die weer worden benut voor de productie van eindproducten van onze divisie Specialty Chemicals, zoals methanol, azijnzuur en resins”, zegt Nieuwenhuizen.

In het suikerbietenproject werkt het chemie- en verfconcern samen met SuikerUnie, Rabobank, adviesbureau Deloitte, NOM, Groningen Seaports en de provincie Groningen.

“We hebben voor deze partijen gekozen, omdat in Groningen en aangrenzende regio’s in Noord-Duitsland al veel suikerbieten worden verbouwd, met een hoge productiviteit en tegen lage kosten, en er voldoende grond kan worden vrijgemaakt om deze productie sterk op te voeren, blijkt uit onderzoek van Deloitte. De toenemende suikerbietenproductie kan bovendien bijdragen aan het stimuleren van de noodzakelijke economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in deze regio”, licht de Akzo Nobel-directeur toe.

“We willen bij de inzet van bio grondstoffen steeds gebruikmaken van lokaal aanwezige natuurlijke bronnen voor de productie van bio grondstoffen: in Brazilië suikerriet, in Canada hout en in Nederland dus suikerbieten.”

De twee projectstudies zullen in het tweede kwartaal van 2015 worden afgerond, waarna door de projectpartners wordt besloten of wordt geïnvesteerd in de volgende fase: het starten van productiepilots. “Als blijkt dat die succesvol zijn en blijkt dat betrouwbare en rendabele productie mogelijk is, kunnen we grootschalig gaan produceren. Dat zal investeringen van vele tientallen miljoenen euro’s vragen, maar ook participatie van nieuwe partners als overheden, financiers, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, afvalverwerkers en chemieproducenten”, zegt Nieuwenhuizen. “Onze bijdrage zal daarbij niet zo zeer financiering, maar vooral de garantie van grote afnamevolumes zijn.”

Van alle grondstoffen die Akzo Nobel in de productie van coatings, verf en chemicaliën gebruikt, is op dit moment 7% gebaseerd op bio grondstoffen. De doelstelling is om dat tot 2020 te verdubbelen.

Maar het toenemende gebruik van ‘biobased’ grondstoffen “is niet geheel zonder uitdagingen”, merkt Nieuwenhuizen op. “Olie is wereldwijd beschikbaar en het wegvallen van de aanvoer uit een bepaalde regionale markt kan makkelijk worden opgevangen door inkoop in een andere regio. Bij bio grondstoffen kunnen oogstopbrengsten heel erg fluctueren en kunnen inkoopprijzen daardoor volatiel zijn. Dat is niet goed voor een constante beheersing van processen en resultaten.”

De Akzo Nobel-directeur geeft aan dat het concern daarom voor innovatie van productieprocessen niet alleen op bio grondstoffen focust, maar bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden van gebruik van schaliegas kijkt, dat in de VS een sterke ontwikkeling doormaakt. Ook innoveert het bedrijf in de productieprocessen met conventionele fossiele grondstoffen als olie en gas.

“Zo hebben onze coatingcollega’s bijvoorbeeld de temperatuur van ovens voor coatings applicatie kunnen terugbrengen. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar ook besparingen. Dat past precies in ons duurzame business model, waarmee we al drie jaar op rijd de nummer 1-positie in de Dow Jones Sustainability Index hebben gekregen en we ons goed van de concurrentie kunnen onderscheiden.”

(Bron: RTL Nieuws, 27 januari 2015)