AkzoNobel en partners onderzoeken productie van grondstoffen uit suikerbieten

AkzoNobel en partners onderzoeken productie van grondstoffen uit suikerbieten

AkzoNobel en partners onderzoeken productie van grondstoffen uit suikerbieten

AkzoNobel is een samenwerking aangegaan met SuikerUnie, Rabobank, Deloitte, de Investerings en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Groningen Seaports en de provincie Groningen om de mogelijkheid te onderzoeken voor de productie van chemicaliën op basis van uit bieten gewonnen suiker.

In dit kader hebben de partijen Deloitte gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het doel is een onafhankelijke kritische evaluatie en een economische beoordeling van de levensvatbaarheid van meerdere business cases voor commerciële productie in de chemiecluster in Delfzijl.

De samenwerking is onderdeel van een continu proces binnen de industrie om vervanging te zoeken voor steeds schaarser wordende niet-hernieuwbare grondstoffen en kan mogelijk resulteren in rendabele en duurzame synthese van een reeks chemicaliën.

Aanleiding was een recent rapport van Deloitte waarin Nederland specifiek wordt genoemd als een cost leader in de productie van suiker. Tevens wordt verwacht dat de productie van suikerbieten aanzienlijk zal stijgen als gevolg van de aanstaande deregulering.

“Wij weten dat Nederland grote hoeveelheden suikerbieten kan produceren”, verklaarde Knut Schwalenberg, Managing Director van AkzoNobel Industrial Chemicals, tevens verantwoordelijk voor AkzoNobel’s activiteiten in Delfzijl. “We gaan nu onderzoeken hoe we hier gebruik van kunnen maken om extra productie en banen te creëren in de regio Delfzijl.”

Marco Waas, Director of RD&I & Technology bij AkzoNobel Industrial Chemicals, voegde hier aan toe: “Wij zoeken altijd naar mogelijkheden om innovatie te gebruiken voor het stimuleren van duurzame groei. Het mooie aan dit project is dat het ook volledig aansluit bij ons Planet Possible-beleid voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën die minder afhankelijk zijn van fossiele materialen en die onze ecologische footprint binnen de waardeketen verminderen.”

Naar aanleiding van de samenwerking zei Albert Markusse, CEO van SuikerUnie, het volgende: “Het buitengewoon interessante aspect van deze benadering is de samenwerking die plaatsvindt tussen verschillende sectoren, namelijk landbouw, chemie en logistiek. De resultaten zullen voor ieder van ons interessant zijn.”

Ook Siem Jansen, President van de Investerings en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), hoopt op een positief resultaat: “Suikerbieten zijn een belangrijk gewas, niet alleen in het noordelijk deel van Nederland, maar ook over de grens in het Duitse Niedersachsen. Nieuwe hoogwaardige producten op basis van dit gewas kunnen de hele waardeketen beïnvloeden en de regionale economie een belangrijke impuls geven.”

Het onderzoek gaat ongeveer drie maanden duren en de partners verwachten een of meer succesvolle business cases te realiseren voor commerciële productie in Delfzijl.