AkzoNobel, FMC en Groningen Seaports beperken industrieel verbruik van drinkwater

AkzoNobel, FMC en Groningen Seaports beperken industrieel verbruik van drinkwater

AkzoNobel, FMC en Groningen Seaports werken aan een forse reductie van het drinkwaterverbruik door de industrie in Delfzijl. Daartoe tekenden partijen een overeenkomst, waarbij AkzoNobel industrieel water gaat leveren aan FMC. Groningen Seaports legt de benodigde transportleiding aan. Deze voorziening kan in de toekomst ook door andere leveranciers en klanten voor hoogwaardig en zuiver industrieel water worden gebruikt. FMC wordt hiermee het eerste bedrijf buiten het Chemie Park dat profiteert van deze duurzame oplossing.

Het water is afkomstig van de zoutfabrieken van AkzoNobel. Met de uitbreiding van de zoutproductie en de sluiting van Brunner Mond is er meer dan één miljoen kubieke meter industrieel water beschikbaar. Dit kwalitatief hoogwaardige water wordt tot nu toe afgevoerd naar de Waddenzee. Tegelijkertijd bestaat een grote vraag naar zuiver water. “Bedrijven voorzien in deze behoefte door de inkoop van drinkwater, terwijl het hoogwaardige industriële water van de zoutfabrieken prima zou volstaan. Zo realiseren we een efficiënt gebruik van water én beperken het industrieel verbruik van drinkwater”, aldus Marcel Bartelink namens AkzoNobel. “We vullen de ketengedachte van het Chemie Park Delfzijl verder in door, naast het gebruik van elkaars producten, ook het beschikbare potentieel aan zuiver water te benutten. Dit is een verdere versterking van ons duurzame imago.”

FMC vermindert hiermee haar verbruik aan drinkwater substantieel. Directeur Iain King: “FMC heeft twee redenen om deel te nemen aan dit project. Om te beginnen dringen we hiermee ons verbruik aan drinkwater terug. Een tweede reden is dat de extra zuiveringsstappen, noodzakelijk om het drinkwater te ontdoen van zouten, overbodig worden. Het water afkomstig van AkzoNobel is beter geschikt.” Groningen Seaports, leverancier en beheerder van de vereiste infrastructuur, kan hiermee haar faciliterende rol voor de industrie in Delfzijl verder versterken. Naast een investering van enkele honderdduizenden euro’s, betekent dit voor haar een uitbreiding van de levering van nutsvoorzieningen. Groningen Seaports levert op dit moment stikstof, stoom en perslucht aan de diverse (chemie)bedrijven op de Oosterhorn. Hier komt nu ook industriewater bij.

Met deze stap is FMC het eerste bedrijf buiten het Chemie Park Delfzijl dat gebruik maakt van dit water. Op het Chemie Park Delfzijl maken BioMCN, Delamine, Delesto, Lubrizol, Teijin Aramid en de fabrieken van AkzoNobel reeds gebruik van dit water. AkzoNobel onderzoekt mogelijkheden om nog meer bedrijven buiten het Chemie Park Delfzijl te interesseren voor deze duurzame oplossing.