Baggerwerkzaamheden splitsing Eemskanaal-Oude Eemskanaal

Baggerwerkzaamheden splitsing Eemskanaal-Oude Eemskanaal

De provincie Groningen laat in opdracht van Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op de splitsing Eemskanaal-Oude Eemskanaal, gemeente Delfzijl, kilometrering 22,0 en 23,0. De provincie Groningen heeft aannemer JP Schilder BV uit Ursem gecontracteerd voor de uitvoering van het baggerwerk.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00-18.00 uur en beginnen op maandag 6 mei 2019. De werkzaamheden duren ongeveer 2 maanden. De baggerspecie wordt met een kraanschip gebaggerd en naar de overslaglocatie aan de Koperweg 15 in Delfzijl gebracht. Hier wordt de baggerspecie overgeslagen in afgedekte vrachtwagens en naar het depot aan de Warvenweg in Delfzijl gebracht.

Hinder

De werkzaamheden veroorzaken in principe geen hinder voor het scheepvaartverkeer. Het vervoer van de overslaglocatie aan de Koperweg 15 naar de Warvenweg kan mogelijk enige hinder veroorzaken. De route die vanaf de overslaglocatie naar de Warvenweg wordt gereden is via de Koperweg- IJzerweg-Houtweg-Hogelandsterweg en N991.

Aanleiding

Op de plek waar gebaggerd wordt bestaan ondieptes waarvan de scheepvaart hinder ondervindt. Met de baggerwerkzaamheden wordt de splitsing van het Eemskanaal-Oude Eemskanaal weer op diepte gebracht zodat schepen ongehinderd kunnen doorvaren. De splitsing wordt uitgebaggerd tot een diepte van 5,1 meter ten opzichte van NAP.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bergitte Groenveld, omgevingsmanager provincie Groningen 06 -15068087.

De splitsing Eemskanaal (r) – Oude Eemskanaal (l) waar de baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd