Beatrixhaven bedient offshore windindustrie

Beatrixhaven bedient offshore windindustrie

De voltooide Beatrixhaven ligt al vol met offshore vaartuigen

De voltooide Beatrixhaven ligt al vol met offshore vaartuigen

Beatrixhaven bedient offshore windindustrie

Speciale zware ladingkade geschikt voor een boven belasting tot 30 ton/m2

De werkzaamheden aan de Beatrixhaven zijn voltooid. Met de totstandkoming van de ‘nieuwe’ Beatrixhaven is de goede positie van de Eemshaven als middelpunt in de offshore windindustrie verder versterkt. Het havenbekken is nu volledig uitgerust om de offshore windindustrie optimaal te kunnen bedienen. De extra zware lading kade, met een gelijkmatig verdeelde belasting van 30 ton/m2, is klaar voor gebruik, installatieschepen kunnen vlak voor de kade afmeren (mogelijkheid tot gebruik eigen hijskraan) en de terreinen rond het havenbekken zijn opgehoogd, waardoor er nu ruim 100 hectare beschikbaar is voor nieuwe bedrijfsvestigingen.

De voltooide Beatrixhaven ligt al vol met offshore vaartuigen

De voltooide Beatrixhaven ligt al vol met offshore vaartuigen