Bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam in beeld voor AZC

Bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam in beeld voor AZC

Bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam in beeld voor AZC

Bedrijventerrein Fivelpoort in Appingedam is als meest geschikte locatie in beeld voor de tijdelijke opvang van asielzoekers in Appingedam. Het gaat om opvang van 300 asielzoekers voor de duur van maximaal vijf jaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Appingedam, evenals de gemeenteraad en Groningen Seaports, hebben een aantal maanden geleden positief gereageerd op het verzoek van het COA voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. De uitkomst van de diverse gesprekken heeft geresulteerd in de locatie Fivelpoort als meest geschikte locatie voor deze tijdelijke opvang.

Voorgenomen besluit
Voordat er definitief besluitvorming plaatsvindt, zullen eerst de bedrijven, de direct omwonenden en de inwoners van Appingedam de gelegenheid krijgen te reageren op de voorgenomen plannen. Voor de  bedrijven op Fivelpoort en de  direct omwonenden vinden er aparte informatiebijeenkomsten plaats.
Op donderdag 14 april is er een informatiemarkt voor alle  inwoners van Appingedam van 17.00 tot 21.00 uur in sporthal Eelwerd, Opwierderweg 65 in Appingedam.

De verwachting is dat er in de raadsvergadering van mei een definitief  besluit  wordt genomen. Het college en de gemeenteraad noemen het een morele en maatschappelijke plicht om als gemeente onderdak te bieden aan mensen in nood en zijn blij met het raadsbreed gedragen standpunt.

Zo zou een tijdelijke woonunit voor een AZC op Bedrijvenpark Fivelpoort eruit kunnen komen te zien (Artist impression Adema Architecten)

Zo zou een tijdelijke woonunit voor een AZC op Bedrijvenpark Fivelpoort eruit kunnen komen te zien (Artist impression Adema Architecten)