Bereikbaarheid Noorden flink verbeterd

Bereikbaarheid Noorden flink verbeterd

Bereikbaarheid Noorden flink verbeterd

Minister Schultz zet belangrijke stappen voor noordelijke infrastructuur: verruiming vaargeul Eemshaven-Noordzee stap dichterbij

Met het opblazen van een reusachtige smiley heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vanmorgen de verdubbelde N33 tussen Assen en Zuidbroek officieel geopend. ’s Middags heeft zij de tracébesluiten van de Zuidelijke Ringweg Groningen en de Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee vastgesteld. De drie grote projecten zorgen voor een flinke verbetering van de bereikbaarheid van de regio. De Zuidelijke Ringweg Groningen die dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw wordt omgebouwd om het drukke verkeer beter te laten doorstromen en de weg beter in te passen in de omgeving. Zo werken Rijkswaterstaat, de provincie en gemeente samen aan de bereikbaarheid van Groningen. In 2017 gaat de zuidelijke ringweg over een afstand van 12 kilometer op de schop.

De vaarweg Eemshaven – Noordzee wordt verruimd voor energie gerelateerde bedrijvigheid in de Eemshaven. Hiervoor is het noodzakelijk de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter. Het werk gaat in het najaar van 2015 van start en is eind 2017 gereed. De N33 is tussen Assen en Zuidbroek verdubbeld over een lengte van ruim 40 kilometer. Daarbij is knooppunt Assen geoptimaliseerd en is er bij Zuidbroek een klaverblad aangelegd. De realisatie is zeer voorspoedig verlopen en is bijna een jaar eerder klaar dan gepland.

Minister Schultz van Haegen: “Ik ben blij dat we vandaag belangrijke stappen hebben gezet voor een betere bereikbaarheid van de regio en daarmee voor de economie en de werkgelegenheid in Groningen. De Zuidelijke Ringweg Groningen is toe aan renovatie en verbetering. Het aantal auto’s dat hier rijdt, is sinds de jaren tachtig meer dan verviervoudigd. De verruiming van de vaarweg Eemshaven – Noordzee is van groot belang voor de nieuwe initiatieven in en rond de Eemshaven en de verdubbeling van de N33 is goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer.”

Zowel bij de verdubbeling van de N33 als bij de Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee zijn er diverse maatregelen getroffen voor de natuur. Zo is er bij de N33 o.a. een groot ecoduct en een aantal wildpassages aangelegd. Bij de Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee wordt bij het baggeren gebruik gemaakt van het zogenaamde dieplepelen, om vertroebeling van het water zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er onderzocht of vrijkomende materialen elders kunnen worden hergebruikt.

Nederland bereikbaar houden is ook een kwestie van samenwerken. Alle drie projecten kenmerken zich door een goede samenwerking met provincies, gemeentes en bedrijven. En er is aandacht voor de omgeving. Bij al onze werkzaamheden beperken we de hinder voor weggebruiker en omwonende zo veel mogelijk. De (vaar)weggebruiker wil vlot en veilig van A naar B. Daar werken we aan. Dag en nacht.

Bijlagen

Minister Schultz opent verdubbelde N33
Verruiming vaargeul Eemshaven – Noordzee stap dichterbij
Groen licht voor Aanpak Ring Zuid