Bijzondere samenwerking Aldel en Ecorus zorgt voor boost van de energietransitie

Bijzondere samenwerking Aldel en Ecorus zorgt voor boost van de energietransitie

Aluminiumproducent Aldel uit Delfzijl gaat een bijzondere samenwerking aan met Ecorus, operator van zonneparken. Het gaat om een nieuw initiatief gericht op de versnelling van de ontwikkeling van zonne-energie in de regio. Aldel gaat namelijk haar eigen stroomnet beschikbaar stellen om zonneparken aan te sluiten op het Nederlandse openbare elektriciteitsnet.

Samenwerking

De eerste stap wordt het aansluiten van een, door Ecorus ontwikkeld, zonnepark op een bedrijfsterrein van het bedrijf Gebroeders Borg, de “buurman” van Aldel. Door de samenwerking met Aldel kan dit zonnepark zijn volledige vermogen van 4,5 MW (piek) invoeden in het openbare elektriciteitsnet.

Hiermee geeft Aldel een flinke boost aan de energietransitie. Nu al helpt Aldel als grootverbruiker van elektrische energie bij het in balans houden van opwek en verbruik in het openbare net. Dat is nog belangrijker nu zon en wind, met weersafhankelijke schommelingen in hun geleverde vermogen, voorzien in een steeds groter deel van de energiebehoefte van het land.

Snellere en goedkopere route

Aldel wil ook andere hernieuwbare producenten gaan ondersteunen. Er is momenteel namelijk sprake van een aanzienlijke achterstand bij het aansluiten van nieuwe leveranciers op het openbare netwerk. Dit als gevolg van de snelle groei van nieuwe, kleine en grotere wind- en zonneparken met name in het noorden van Nederland. De combinatie van een hoog aanbod van nieuwe energie plus een beperkte capaciteit van de infrastructuur in dit deel van Nederland leidt tot een overbelaste infrastructuur; de “netcongestie”. Aansluiting via het interne stroomnet van een bestaande grootverbruiker biedt leveranciers van hernieuwbare energie een snellere en goedkopere route om hun vermogen in de markt te zetten en het lost de congestieproblemen op.

Er zijn nog meer gesprekken gaande met andere operators van zonneparken die ook via Aldel aangesloten willen worden op het openbare net. Aldel is ook, in samenwerking met Ecorus, zonnepanelen aan het plaatsen op de eigen locatie in Delfzijl. Ondertussen is een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt, de ACM, om toestemming te krijgen het interne stroomnet van Aldel te laten gebruiken door externe partijen.

Win-winsituatie

Chris McNamee, CEO van Aldel, zegt: “Dit is voor iedereen een win-winsituatie. Als grootverbruiker van energie kunnen wij een unieke rol spelen bij de snellere overstap naar hernieuwbare bronnen. Dat doen we door onze infrastructuur beschikbaar te stellen voor kleinere producenten van hernieuwbare energie die graag toegang willen tot het openbare netwerk. Voor producenten van zonne-energie, zoals Ecorus, kunnen wij de aansluiting op het openbare netwerk en het vinden van klanten voor hun groene energie sneller, makkelijker, goedkoper en minder ingewikkeld maken. Iets waar we allemaal enthousiast over mogen zijn.”