Bouw COBRA converterstation in Eemshaven vordert

Bouw COBRA converterstation in Eemshaven vordert

De bouw van het COBRA converterstation in de Eemshaven vordert. De contouren zijn al duidelijk zichtbaar en het gebouw krijgt langzamerhand vorm. TenneT bouwt het converterstation om de onderzeese COBRA hoogspanningskabel, die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt, aan te sluiten op het bestaande net. Energinet.dk bouwt eenzelfde converterstation in Endrup in Denemarken.

Met zo’n 8000 MW aan opgesteld vermogen verdeeld over diverse energiedragers, zoals gas, wind (on shore en offshore), kolen, waterkracht en zon is er de afgelopen jaren in de Eemshaven een indrukwekkende energiemix ontstaan. De totstandkoming van de COBRA cable past daar ook uitstekend in. Bovendien levert de kabel een aanzienlijke bijdrage aan CO2 besparing op en betekent het een verbetering van het vestigingsklimaat voor onder andere datacenters, want die gebruiken steeds vaker groene stroom. Een ander aspect is het feit dat er met de COBRA kabel glasvezel wordt mee gelegd naar Esbjerg. Dat versterkt de Eemshaven als hub voor datacenters, omdat de haven daarmee onderdeel wordt van het scharnierpunt van internationale verbindingen dat Esbjerg al is. Voor dit deel van Europa is de glasvezelverbinding via de Eemshaven dan de snelste route naar Scandinavië.

De kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW is ongeveer 325 kilometer lang en levert voor zowel Nederland als Denemarken voordelen op. Nederland importeert meer duurzame energie, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.


Op de voorgrond het in aanbouw zijnde COBRA converterstation op een locatie direct naast het converterstation van NorNed in de Eemshaven