Bouwen aan het hoogspanningsnetwerk

Bouwen aan het hoogspanningsnetwerk

Groningen Seaports is Energyport. En daarom is TenneT, de hoogspanningssysteembeheerder in Nederland en (groot deel van) Duitsland, er sterk aanwezig. Momenteel bouwt TenneT volop aan het netwerk.

TenneT neemt deze zomer het 110 kV-hoogspanningsstation aan de Middenweg in bedrijf. De start van de bouw was in januari 2019. Het gloednieuwe hoogspanningsstation is gekoppeld aan het station van Enexis en met een 7 kilometer lange kabelverbinding via het bestaande hoogspanningsstation aan de Robbenplaatweg aangesloten op het elektriciteitsnet. Eemshaven-Midden is het eerste hoogspanningsstation voor 100% wind- en zonnestroomtransport.

Meer capaciteit voor verbinding naar Groningen

Intussen is TenneT begonnen met de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding van Eemshaven naar Vierverlaten (bij bedrijventerrein Westpoort Groningen). Deze 380 kV-‘stroomsnelweg’ vervangt de huidige 220 kV-verbinding. De geplande ingebruikname is in 2023. Daarna is de 220 kV-verbinding overbodig en wordt afgebroken.

In de nabijheid van Eemshaven en Oudeschip legt aannemerscombinatie Strukton Civiel/Mobilis werkwegen en terreinen aan voor de bouw van de funderingen voor de masten van de verbinding. Deze wordt gebouwd met een ander type mast. Op https://tennet.projectatlas.app/eemshaven-vierverlaten-380kv is te zien hoe de verbinding eruit gaat zien. Ook geplande landschappelijke maatregelen, die TenneT met de provincie Groningen mogelijk wil maken als onderdeel van het project, zijn hier terug te vinden.

Tijdelijke transformator en nieuw filterstation

Het duurt nog even voor de nieuwe verbinding klaar is en daarom bouwt TenneT voor de netzekerheid een tijdelijk transformatorstation naast Google. Begin juli plaatst TenneT er de transformator die de 380 kV- en de 220 kV deelnetten aan elkaar koppelt. Het bouwlijstje is compleet met het filter- en compensatiestation dat TenneT in 2021 in bedrijf wil nemen. Dit station is belangrijk voor het garanderen van de netspanning bij steeds meer windenergie.

Hoogspanningsstation Eemshaven-Midden (foto Groningen Seaports)