Braincamp Hanzehogeschool bij Groningen Seaports

Braincamp Hanzehogeschool bij Groningen Seaports

Braincamp Hanzehogeschool bij Groningen Seaports

In het jaar 2050 is de Eemsdelta het centrum van recycling in Europa en volledig ‘circulair’. Met dit spannende thema gaat een groep honoursstudenten van de Hanzehogeschool Groningen begin juli aan de slag in opdracht van Groningen Seaports.

De honoursstudenten werken in de week van 4 tot en met 8 juli vanuit het oude wierdedorp Weiwerd, vlakbij de industrie in Delfzijl, aan hun opdracht. Ze komen vanuit verschillende opleidingen, variërend van bedrijfskunde tot architectuur en van kunsten tot toegepaste psychologie. Samen proberen ze de ambitie om de regio Eemsdelta in 2050 het Europese centrum van recycling te laten worden alvast vorm te geven.

Naast docenten van de Hanzehogeschool begeleidt directeur Harm Post van Groningen Seaports de studenten. Hij heeft een flink aantal verrassingen in petto om de studenten op scherp te stellen.

Van alle Nederlandse hogescholen en universiteiten in Nederland is de Hanzehogeschool Groningen de eerste die van de NVAO het bijzondere kenmerk ‘Certificering voor honoursonderwijs’ mag voeren. Alle 54 bacheloropleidingen bieden honoursonderwijs aan; zo kan werkelijk iedere student die meer uitdaging zoekt naast zijn eigen studie één of meerdere honoursprogramma’s volgen. Binnen deze programma’s wordt vaak gewerkt in multidisciplinaire teams, waarin het gemeenschappelijk oplossen van complexe en reële vraagstukken uit het werkveld en de samenleving centraal staan.r’.