De Eemshaven is vol energie en hoogspanning

De Eemshaven is vol energie en hoogspanning

Wist je dat er 8000 Megawatt vermogen opgewekt wordt in het havengebied en dat 1 megawatt ongeveer 1000 huishoudens van stroom kan voorzien? Of dat in Eemshaven de hoogste concentratie hoogspanningsstations staat?

Netbeheerder TenneT is actief in het havengebied en is vergevorderd met de plannen voor een nieuwe stroomsnelweg (380 kV-verbinding) die Eemshaven verbindt met hoogspanningsstation Vierverlaten nabij Groningen. Binnenkort start de bouw van het 110 kV station Eemshaven-Midden. Het havengebied (Eemshaven en Delfzijl) telt nu al 10 hoogspanningsstations. De NorNed-kabel komt er aan land en volgend jaar  gaat de COBRAcable-verbinding met Denemarken in bedrijf.

Groeiende vraag
Om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name duurzame energie – te voldoen, moet het bestaande elektriciteitsnet robuuster gemaakt worden. Er wordt steeds meer energie opgewekt met behulp van zon en wind en er wordt gewerkt aan een waterstofeconomie. Kortom, de Eemshaven bruist van energie! Het ruime energie-aanbod trekt bedrijven die zich in Eemshaven vestigen.

VR-experience en bibberspiraal
Beleef tijdens Open Dag Eemshaven de wereld achter het stopcontact met de TenneT- VR-experience of versla je tegenstander met de bibberspiraal. Mensen van TenneT staan klaar in Nijlicht en kunnen je alles vertellen over TenneT, hoogspanning, netbeheer, kabels, masten, bestaande en lopende projecten. Graag tot ziens!

Hoogspanningsstation Eemshaven