Elektriciteitssnelweg bijna klaar

Elektriciteitssnelweg bijna klaar

De nieuwe 380 kV-verbinding van Eemshaven naar het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk is vrijwel klaar om te worden getest voordat het in bedrijf genomen kan worden.

De bouw heeft iets meer dan 3 jaar geduurd. Als de nieuwe verbinding in gebruik is genomen, wordt de huidige 220 kV-lijn (masten) tussen Eemshaven en Vierverlaten volgens plan afgebroken. Datzelfde geldt ook voor een aantal tijdelijke voorzieningen in Eemshaven.


Twee masten die onderdeel zijn van de nieuwe 380 kV-verbinding.