ESD-SIC realiseert aanzienlijke vermindering van blazers

ESD-SIC realiseert aanzienlijke vermindering van blazers

Het chemiebedrijf ESD-SIC nabij Delfzijl heeft met aanzienlijk minder stofemissies (zogenaamde blazers ) te kampen dan in dezelfde periode in het afgelopen jaar. Vorig jaar rond deze tijd waren er 28 blazers; dit jaar zijn er tot nu toe zes. De ingrijpende technische maatregelen die zijn doorgevoerd lijken te helpen. “Het gaat hier om een reductie van circa 80% waar we erg blij mee zijn”, zegt directeur Richard Middel.

ESD-SIC heeft in de afgelopen periode diverse technische maatregelen doorgevoerd en geld geïnvesteerd in diverse aanpassingen. Zo is zowel de belasting op de ovens als de configuratie van de ovens anders geworden. Ook is de afzuiging van het procesgas aangepast. Vorig jaar heeft ESD-SIC al aangegeven dat zij grond-, hemel- en sproeiwater als prioriteit beschouwen als mogelijke oorzaak voor de blazers. Belangrijke aanpassingen in o.a. de drainage van het grondwater zijn hiervoor doorgevoerd.

“Hopelijk zet deze trend van minder blazers zich door”, benadrukt Middel. “Zowel voor ESD als voor de omgeving, want elke blazer is er één teveel”. De problematiek van de blazers is al aanwezig zolang het bedrijf bestaat (ruim 45 jaar). Soortgelijke bedrijven kampen met dezelfde problematiek en het blijft moeilijk om de exacte oorzaak te vinden. Door de extreem hoge temperatuur is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een camera of meetinstrumenten in de oven te plaatsen en daarmee in het productieproces te kunnen ingrijpen. Maar met de doorgevoerde investeringen en technieken komt de oplossing steeds dichterbij.

Vergunningsaanvraag

In de afgelopen maanden heeft ESD-SIC hard gewerkt aan de voorbereidingen van een aanvullende vergunningsaanvraag waarin het bedrijf laat zien hoe zij de uitstoot van de SIC-vezels weet te minimaliseren. Deze voorbereidingen hebben in goed overleg met de provincie Groningen en de Omgevingsdienst Groningen plaatsgevonden. De aanvraag voor deze vergunning is inmiddels ingediend.

ESD-SIC maakt op basis van zand en petroleumcokes siliciumcarbide (SiC), een harde steensoort dat bijvoorbeeld in schuurpapier of dieselroetfilters zit. Zand en petroleumcokes worden bij een hoge temperatuur van 2.500 graden met elkaar gemengd in een productieoven, waarna door een chemische reactie het kristal SiC: siliciumcarbide ontstaat.

Chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl (foto ESD-SIC)