Geen accijnsverhoging: ruim baan voor LNG in wegtransport

Geen accijnsverhoging: ruim baan voor LNG in wegtransport

Er komt geen verhoging van de accijns op LNG. Dit blijkt uit de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend gemaakt heeft. De regering ziet af van de eerder aangekondigde verhoging van de accijns op LNG. Het Nationaal LNG Platform is tevreden met het besluit. Het legt de basis voor de doorbraak van LNG als nieuwe, schonere brandstof voor het wegtransport in Nederland.

In 2012 werd in het regeerakkoord een verhoging van de accijns op LPG opgenomen. Door de koppeling tussen LNG en LPG, beide gasvormige brandstoffen, zou dit ook een verhoging van de accijns op LNG betekenen van 18 naar 31 cent per kilo LNG. Funest voor een nieuwe, innovatieve ontwikkeling, zo vond het Nationaal LNG Platform. Een in juli gepubliceerde studie in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken maakte de afgelopen maanden inzichtelijk wat de economische impact van de invoering van LNG als transportbrandstof voor wegtransport, binnenvaart en kustvaart zou kunnen betekenen: 2,7 miljard aan extra economische groei en 8.000 arbeidsjaren tot 2030. Met de voorgenomen accijnsverhoging zou deze veelbelovende ontwikkeling tot stilstand zijn komen. Er volgde intensief overleg met de overheid over alternatieven. In de nieuwe plannen is de geplande verhoging voor minimaal vijf jaar van de baan.

Platformvoorzitter Gerrit van Tongeren: “Nederland heeft met de introductie van LNG als transportbrandstof een voorsprong op andere Europese landen. Die voorsprong kan nu worden voortgezet. Na een periode van onzekerheid is er duidelijkheid voor de transportondernemers in Nederland. Voor hen is de belangrijkste belemmering weggenomen om de overstap naar LNG te maken!” Het Nationaal LNG Platform blijft zich inspannen voor een passend accijnsbeleid voor LNG. De huidige gelijkstelling van LNG aan LPG mist een duidelijke grond. De Autobrief en de vernieuwing van de Europese energiebelastingrichtlijn bieden handvatten om in gesprek met de overheid te gaan, om tot een structureel en passend fiscaal regime voor LNG te komen.

In de Green Deal Rijn en Wadden werken markt en overheid samen om deze innovatieve toepassing van LNG versneld uit te laten groeien tot een volwassen brandstof. Naast de economische aspecten wordt er in deze samenwerking aandacht besteed aan de veiligheids- en milieueffecten van LNG. Dit zijn ook belangrijke voorwaarden om te komen tot een vlotte en eenduidige vergunningverlening.