Grondwerkzaamheden fabriek Van Merksteijn in volle gang

Grondwerkzaamheden fabriek Van Merksteijn in volle gang

Van Merksteijn International (VMI) heeft onlangs bij de Italiaanse onderneming Danieli de technische uitrusting voor een geïntegreerde staalfabriek besteld die in de Eemshaven zal worden gebouwd. Het wordt een ultra moderne “Green Steelmill” die in de wereldwijde staalmarkt de standaard moet worden op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Het complete project betreft het smelten van schroot tot vloeibaar staal en het uitwalsen van knuppels tot walsdraad. VMI heeft gekozen voor Eemshaven in Groningen waar een “green field” locatie beschikbaar is van ongeveer 50 hectare. De productiecapaciteit na de bouw van fase 1 zal rond de 900.000 ton walsdraad zijn. De totale investering die hiermee gemoeid zal zijn, wordt geschat op 260 miljoen euro en levert directe werkgelegenheid op voor ongeveer 300 mensen en indirect een veelvoud daarvan.

Ondertussen is Groningen Seaports druk bezig het terrein in de Eemshaven voor te bereiden op de komst van Van Merksteijn. De werkzaamheden voor het ophogen van het terrein zijn bijna afgerond. Daarnaast wordt momenteel de uitvraag voor het ontwerp van de 300 meter lange kade voorbereid. De bouw van deze kade is voorzien voor 2019.

Circulaire industrie
De komst van Van Merksteijn Internationaal B.V. past perfect in de (groene) Havenvisie die Groningen Seaports nastreeft. Een van de speerpunten in deze visie is het hebben van een volledige circulaire industrie. Groningen Seaports heeft zich samen met de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond en Eemsdelta EZ sterk gemaakt om dit project, dat een grote toegevoegde waarde heeft voor de directe en indirecte werkgelegenheid in de Eemshaven, te realiseren.

De oostkant van de Eemshaven met op de voorgrond het bijna opgehoogde terrein waar de draadstaalfabriek van Van Merksteijn zal verrijzen