Groningen Railport ontvangt sinds lange tijd weer containerschip

Groningen Railport ontvangt sinds lange tijd weer containerschip

Opwaardering vaarwegen leidt tot hernieuwd gebruik loskade

Vandaag (vrijdag 15 november) vaart er sinds lange tijd weer een containerschip naar Groningen Railport in Veendam. De ‘Marilenka’ vertrekt vanaf de terminal van BSCG in Groningen en zal omstreeks 17.30 uur bij de railterminal in Veendam arriveren en afmeren aan de loskade aan het AG Wildervanckkanaal. Deze ‘container barge’ vaart in opdracht van IMS Veendam in lijndienst tussen Rotterdam en Noord Nederland.

Door de opwaardering van een aantal belangrijke vaarwegen is het nu weer interessant om met containerschepen van en naar Veendam te varen. Het AG Wildervanckkanaal en het Winschoterdiep zijn o.a. uitgebaggerd en de voor de binnenvaart zeer belangrijke hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is geschikt gemaakt voor zogenoemde klasse V schepen, waardoor het mogelijk is om onder alle omstandigheden bruggen te passeren met drie lagen containers. Een volwaardig bevaarbare route is voor klasse V schepen voor de economie van Noord-Nederland van groot belang en gezien de verwachte stijging van het vervoer over water, is het opwaarderen van de vaarweg Lemmer-Delfzijl ook noodzakelijk.

De kansen die IMS Veendam ziet om weer met containerschepen van en naar Veendam te varen, getuigt van een mooi stukje ondernemerschap en is een gunstige ontwikkeling voor Groningen Railport, dat door de komst van de ‘Marilenka’ vandaag weer de trimodale terminal (bereikbaar via spoor, weg en water) is die het zo graag wil zijn.