Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zetten vol in op doorgaan energieneutrale N33 Midden

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zetten vol in op doorgaan energieneutrale N33 Midden

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) vinden dat de vertraging en de financiële tegenvallers van de zuidelijke ringweg in Groningen niet ten koste mogen gaan van de verdubbeling van de N33 Midden. “Om de bereikbaarheid van de regio Eemsdelta te vergroten, moet de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam worden verdubbeld. Niet alleen vanwege de bereikbaarheid, maar ook vanwege verkeersveiligheid is een verdubbeling van de N33 absoluut noodzakelijk”, vertelt Groningen Seaports-CEO Cas König.

“Daarbij komt dat wij een haven van nationaal belang zijn. Het is niet meer dan logisch dat de infrastructuur toekomstbestendig moet zijn. Wij verwachten dat het verkeer de komende jaren alleen maar gaat toenemen richting Noordoost-Groningen. Dat verkeer kunnen we alleen aan door verdubbeling van de weg. Als we nu een stap terug moeten doen, zijn wij de komende jaren niet goed voorbereid op toename van het aantal weggebruikers voor aan- en afvoer goederen en woon-werkverkeer in ons gebied, met alle gevolgen dien. Er zitten immers voor miljarden aan projecten en meer dan duizend banen in de pijplijn”, waarschuwt König.

Provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spraken eerder de ambitie uit de N33 Midden als volledig energieneutrale en zoveel mogelijk circulaire rijksweg te willen aanleggen. “Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg zelf, ook het energieverbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Wij gaan samen met overheden en partners in de omgeving voor een van de meest duurzame rijkswegen in ons land”, aldus König.

Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) gaan ervan uit dat aan de ambitie van de provincie Groningen en Rijkswaterstaat om de N33 Midden als volledig energieneutrale rijksweg aan te leggen niet getornd wordt. Acht andere betrokken partners ondertekenden in 2018 een intentieverklaring voor het verduurzamen van de N33: gemeente Midden-Groningen, gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Stichting BuildinG, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energiekoepel (GrEK) en de New Energy Coalition.

“Het is heel belangrijk voor deze regio dat de verdubbeling en verduurzaming van de N33 Midden doorgaat. Het gaat om zoveel meer dan alleen een stuk asfalt: het raakt circulariteit, energie, biodiversiteit en sociale relevantie. Sterke sectoren zoals agri & food, chemie, energie en logistiek zijn hier rijk vertegenwoordigd. De regio, de provincie en het bedrijfsleven hebben zich samen sterk gemaakt voor verdubbeling van de N33. Hun inzet heeft geleid tot de bestuurlijke overeenkomst tussen het Rijk en de provincie. Kortom: die verdubbeling moet er op korte termijn komen, zowel voor de bestaande als nieuwe bedrijven”, zegt directeur Frans Alting van SBE, die ruim honderd bedrijven in die regio vertegenwoordigt.