Groningen Seaports handelde volledig legaal in derivatendossier

Groningen Seaports handelde volledig legaal in derivatendossier

Groningen Seaports verwerpt de kritiek in het recent geplaatste verhaal in het NRC n.a.v. haar derivatendossier. “Dit dossier is volstrekt legitiem en in alle transparantie tot stand gekomen,” meldt Harm Post in een reactie aan de regionale media. “De derivatenafspraken zijn volstrekt legitiem, goedgekeurd door de controlerende accountants, en in open overleg met de aandeelhouders tot stand gekomen. Ook minister Plasterk heeft aangegeven dat de constructie binnen de regelgeving valt en niet valt te betitelen als speculatie. Groningen Seaports is een gezond opererend bedrijf, dat geen verliezen maakt en blijft investeren in haar beide havens in Delfzijl en Eemshaven ,“ aldus Harm Post.