Groningen Seaports werkt mee aan energiescans Eemsdelta

Groningen Seaports werkt mee aan energiescans Eemsdelta

Energie in de Eemshaven, de energiehaven van Noordwest Europa

Energie in de Eemshaven, de energiehaven van Noordwest Europa

Groningen Seaports werkt mee aan energiescans Eemsdelta

Groningen Seaports en de Provincie Groningen helpen het bedrijfsleven om grote stappen te zetten in het verminderen van het energiegebruik. Bijkomend effect is dat de uitstoot vermindert en de energiekosten zullen dalen. Groningen Seaports heeft het initiatief genomen om energiebesparingsscans aan te bieden bij de industrie in Delfzijl en Eemshaven. De Provincie Groningen draagt hier aan bij door in de pilotfase een deel van de financiering van de scans voor haar rekening te nemen.

Voor bedrijven met energie-intensieve processen, zoals de chemie- of metaalsector, vormen energiekosten een grote kostenpost en een concurrentiefactor. Deze fabrieken hebben door hun omvang ook een hoge uitstoot van CO2. Het verlagen van energieverbruik zorgt ervoor dat bedrijven concurrerender worden, zodat werkgelegenheid in de regio Eemsmond behouden blijft. Wanneer minder fossiele grondstoffen worden verbrand, dalen ook de emissies. In de periode 2016 – 2020 worden 10 tot 15 bedrijven doorgelicht om besparingsmogelijkheden vast te stellen. De verwachting is dat de scans tot wel 30% energiebesparing op kunnen leveren.

Groningen Seaports heeft zich tot doel gesteld een duurzaam havengebied te zijn. De regionale overheden die aandeelhouder zijn in het havenbedrijf, hebben Groningen Seaports gevraagd zich maximaal in te spannen om CO2 emissies met 40% te verminderen en 2% werkgelegenheidsgroei per jaar te realiseren. ‘Wij stimuleren deze onderzoeken om bedrijven zo ver te krijgen dat ze energiezuiniger gaan produceren. Dat verbetert hun CO2 -footprint en bespaart hen geld”, aldus Harm Post, directeur Groningen Seaports.

De provincie Groningen heeft de industrie eerder al opgeroepen serieus werk te maken van energiebesparing maar ondersteunt nu dus ook een concreet initiatief door een deel van de financiering van de scans voor haar rekening te nemen. Gedeputeerde Nienke Homan: ‘De energie-intensieve bedrijven in de Eemsdelta gebruiken een kwart van de energie in onze provincie. Als we samen er in slagen dit forse gebruik naar beneden te brengen, dan is dit een enorme energiebesparing in onze provincie.’

Energie in de Eemshaven, de energiehaven van Noordwest Europa

Energie in de Eemshaven, de energiehaven van Noordwest Europa