HAVENINGANG DELFZIJL TOT NADER ORDER GESTREMD

HAVENINGANG DELFZIJL TOT NADER ORDER GESTREMD

HAVENINGANG DELFZIJL TOT NADER ORDER GESTREMD

De haveningang van de haven van Delfzijl is tot nader order gestremd voor alle verkeer. Dit betekent dat er geen scheepvaart de haven mag verlaten of binnenkomen via de havenmonding. Vanwege een loszittend paneel op een windturbine (schermdijk) kan veiligheid niet worden gegarandeerd. Vandaar de stremming voor in- en uitgaand scheepvaartverkeer. De verwachting is dat het paneel dinsdag 13 januari verwijderd kan worden.