Herdenking bij Loodsmonument, 100 jaar na de ramp

Herdenking bij Loodsmonument, 100 jaar na de ramp

Het Loodswezen en de gemeente Eemsdelta organiseerden op vrijdag 22 oktober bij het Loodsmonument op de dijk van Delfzijl een herdenking ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning op de loodsschoener Eems II. Op 22 oktober 1921 verging tijdens een zware storm de loodsschoener Eems II met haar tienkoppige bemanning.

Enkele tientallen belangstellenden waren bij de herdenking aanwezig. Wethouder Jan Menninga en oud-loods Jaap Boxma van het Loodswezen hielden een toespraak, waarna het Loodswezen, Groningen Seaports en de gemeente elk een krans legden. Na de afsluiting van de herdenking waren de belangstellenden van harte welkom in de haven van Delfzijl waar ze een bezoek konden brengen aan de Loodskotter Eems No.1 en een Loodstender. De Loodskotter Eems No.1 is een replica van een loodsboot zoals die vroeg op de Eems heeft gevaren. De vrijwilligers van de loodskotter houden met dit schip de geschiedenis van het Loodswezen levend.

Loodsmonument

Naar aanleiding van de ramp werd op initiatief van Delfzijls Handelsvereniging een comité opgericht om geld op te halen voor de achtergeblevenen. Een deel van het geld werd besteed aan het monument zoals dat nu op de dijk nabij het nieuwe strand staat. Op 21 oktober 1922 werd het loodsmonument onthuld.

Havenmeester Pieter van der Wal (l) en CEO Cas König (r) van GRoningen Sepaorts leggen een krans bij het Loodsmonument